Klompen in Het Groene Woud

Stichting Brabantse Klomp werkt in 2018 en 2019 aan de ontwikkeling van de Brabantse Klompenbeleefroute in Het Groene Woud. 

Vooruitlopend op de realisatie van de Brabantse Klompenbeleefroute wordt in 2019 voor de tweede keer de April Klompenmaand georganiseerd in Het Groene Woud, met als thema Brabantse Klomp & Brabants Populierenlandschap. 

Bovenstaande activiteiten zijn geïnitieerd en worden uitgevoerd door Stichting Brabantse Klomp

... in Het Groene Woud