Stichting Brabantse Klomp

Stichting Brabantse Klomp is de organisatie achter de Brabantse Klompenbeleefroute en April Klompenmaand …in Het Groene Woud.

De stichting is opgericht met als doel:

  • Het bevorderen van kennis over de Brabantse klomp en het Brabantse klompenambacht.
  • Het in stand houden, onderhouden, beheren en promoten van erfgoed dat verband houdt met de Brabantse Klomp. De cultuurhistorie van de klompenmakerij endaarmee verband houdende populierenteelt verder te versterken in het werkgebied van het Nationaal Landschap Het Groene Woud en daarbuiten.
  • Het verbinden van nieuwe ontwikkelingen - aangaande de be- en verwerking van populierenhout tot duurzame producten - aan het erfgoed van klomp en populierenteelt.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Rinus van der Heijden (Sint-Oedenrode)
  • Penningmeester: Ger van den Oetelaar (Liempde)
  • Secretaris: Ruud de Bruin (Best)

... in Het Groene Woud