BankgeheimenProjecteigenaar: Roois Cultureel Erfgoed

Projectbeschrijving

Imiddels zijn alle filmpjes gereed en te zien op de website www.bankgeheimen.com

Van iedere bank is een apart filmpje gemaakt!

In het project Bankgeheimen van het Roois Cultureel Erfgoed (RCE) samen met TV Meierij, wordt historische achtergrondinformatie van de zeven Rooise toponiemenbanken in beeld gebracht, via TV uitgezonden, op een website geplaatst en met een smartphone via QR-codes bij de bankjes zichtbaar gemaakt. De zeven banken worden opgenomen in een fietsroute, beschikbaar in een folder en via de app Natuurlijk Sint-Oedenrode.

De filmpjes duren 5-7 minuten, waarvan 2-4 minuten zullen bestaan uit historische beelden. Hiervoor maken we gebruik van bestaand beeldmateriaal (oude foto’s, tekeningen, documenten en documentaires), maar bij veel banken spelen we korte scènes na. Dit wordt gedaan door acteurs in aangepaste kleding. 

Voor dit project doen wij een beroep op de Koster Brockgroep.

Per toponiemenbank wordt gestart met een vaste openingsscène, gevolgd door een op locatie gespeeld intro. Daarna wordt nader ingegaan op de historie van de plek. Tot slot en deels ook op andere momenten in de film, wordt de omgeving in beeld gebracht. In iedere aflevering wordt geprobeerd een verbinding te leggen tussen heden en verleden.

Planning

Datum aanvang project:  Eind 2015

Datum mijlpalen/persmomenten:

Datum afronding project: Eerste week juli 2017

Contactgegevens

Ralph Janssen
Stichting Roois Cultureel Erfgoed
Lindendijk 33a
5491 GA Sint-Oedenrode

T: 06-20776953
E: rooiscultureelerfgoed@gmail.com
W: www.bankgeheimen.com

Betrokken partijen

Financiers

Uitvoerenden

Informatieverschaffers/gastgevers

... in Het Groene Woud