Boek: 'Boek Boxtelse Kartuizerhoeve en Boxtelse Kartuizers'Projecteigenaar: Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel

Projectbeschrijving

Het kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel  (gesticht in Olland) is ook nadrukkelijk aanwezig in Boxtel, met name ook via verschillende eigendommen c.q. hoeves. Deze kennis willen we verder uitdiepen en publiceren. Hierbij gaat het om een van de belangrijkste kartuizerhoeves van de streek namelijk de kartuizerhoeve Goorestraat 1 te Boxtel. Via aanvullende werkzaamheden op het gebied van archeologie, archief & bouwhistorie wordt een publicatie uitgebracht in de serie van onze stichting. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de familie Peijenburg.

Planning

Contactgegevens

Jan Kerkhof
Coxsebaan 17
5469 NG Erp

T: 06-54957203
E: jkerkhof@gmail.com
W: www.kartuizerklooster.nl

Betrokken partijen

Voor het archeologisch onderzoek (product 1) wordt er nauw samengewerkt met Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie Afdeling 23 AVKP, Archeologie Vereniging Kempen Peelland en Heemkundekring Boxtel.

Zowel het archeologisch gedeelte, het bouwhistorisch gedeelte (product 2) als het deelproject “publicatie” (project 3) worden onder de verantwoordelijkheid van Stichting Sinte Sophia van Constantinopel uitgevoerd. Van product 2 en 3  zal dat in nauwe samenwerking geschieden met de Stichting Brabantse Boerderij. Het totale project gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Boxtel.

Behalve uitvoerende partners zijn er ook andere participerende partners. Dit betreft de eigenaar van Goorestraat 1 dhr. H. Peijenburg en de organisatie rondom Het Groene Woud. Aangezien dat wij de producten van het project ook via de centrale website van Het Groen Woud willen communiceren zien wij ook de Streekraad als een participerende partner. De gegevens die boven water komen zijn bouwstenen van het gehele  kernkwaliteitenconcept ven “Streekraad Het Groene Woud”. Wij zoeken binnen het project ook samenwerking met andere projecten. Zo biedt het project “ historische landschapscanon Het Groene Woud” van Stichting Brabantse Bronnen zeker kansen. Met deze regionale projecten wordt samenwerking gezocht en de eerste contacten zijn al gelegd met de  “historische landschapscanon Het Groene Woud”.

... in Het Groene Woud