Boek: 'Domus prope Buscumducis. Het kartuizerklooster bij ‘s-Hertogenbosch, 1466-1641'Projecteigenaar: Jan Sanders

Projectbeschrijving

In 2012 is aangetoond dat de kartuizers in Het Groene Woud onmiskenbaar een nu nog waarneembaar stempel op het landschap en de omgeving hebben gedrukt. Maar welke mensen en families zaten erachter? Wat was hun gedachtewereld? Van oorsprong waren ze onderdeel van een internationaal netwerk dat lokale en nationale entiteiten oversteeg. Wat was de positie van Het Groene Woud in dit netwerk?

Het project 'Kartuizerklooster onthult geheimen aan de Dommel' is in 2012 door Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel succesvol afgesloten met onder meer de publicatie 'Kartuizers in het Land van de Dommel, Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij 's-Hertogenbosch, 1466-1641' door Jan Sanders.

De rijke informatie die door vrijwilligers verzameld is, vraagt om vervolgpublicatie. Deze behelst de uitgave van een aantal belangrijke bronnen en een verdere uitwerking van de verzamelde gegevens. Wegens de omvang heeft de uitgevende partij (vzw Cartusiana en uitgeverij Peeters te Leuven) inmiddels gevraagd de publicatie op te splitsen in twee delen: een bronnenuitgave en een historiserend en vergelijkend overzicht.

In de publicaties uit 2012 ligt de nadruk op de landschappelijke en architectonische aspecten die heden ten dage voor een deel nog herkenbaar en beleefbaar zijn in het landschap (bijvoorbeeld in de Geelders) en nog bestaande pachthoeven (bijvoorbeeld in Sint-Oedenrode, Liempde, Esch en Udenhout). In de nieuwe publicatie staat het menselijk aspect op de voorgrond: Wie waren de kloosterbewoners? Waar kwamen ze vandaan? Wat voor familierelaties hadden ze? Voor wie baden ze? Hoe keken ze tegen hun eigen geschiedenis in de Meierij aan? Hoe schreven ze over elkaar? Bovendien komt het internationale karaktes van dit Meierijse klooster tot uiting door afspraken over onderlinge gebedsdiensten en verplaatsingen. Het is verrassend om te zien hoe groot de wereld van de Het Groene Woud-bewoners in die tijd was.

De bronnenuitgave is van wezenlijk belang voor de aansluiting met de huidige bewoners van Het Groene Woud en de direct aangrenzende gebieden. Het historische deel plaatst de kloostergemeenschap uit Het Groene Woud in een nationale en vooral internationale context en dient daarom ook wetenschappelijk verantwoord uitgegeven te worden, voorzien van Engelstalige samenvattingen.

Planning

Datum aanvang project: december 2012.

Datum afronding project: december 2015.

Contactgegevens

Jan Sanders
Poeldonksedijk 19
5275 HK Den Dungen

T: 073-6818500
E: jan.sanders@home.nl
W: http://kartuizerklooster.nl/

Betrokken partijen

VWZ Cartusiana

... in Het Groene Woud