Boek: Grenswallen in Het Groene WoudProjecteigenaar: Stichting Natuurprojecten Liempde

Projectbeschrijving

De meest oude cultuurhistorische landschapselementen in Het Groene Woud (gemeenten Oirschot, Best, Meierijstad en Boxtel) zijn zeer waarschijnlijk de grenswallen. Vanwege hun zeldzaamheid worden deze wallen gezien als zeer waardevol. Landelijk is herhaaldelijk aandacht gevraagd via o.a. symposia en de RCE-publicatie “Tot hier en niet verder. Historische wallen in het Nederlandse Landschap. De stand van kennis” uit 2012 waarbij ook opgeroepen wordt meer aandacht te besteden aan deze zeldzame fenomenen.

Inmiddels is door verschillende onderzoeken in Het Groene Woud veel kennis vergaard. Ook is door Natuurwerkgroep Liempde ervaring opgedaan met herstel van deze waardevolle boselementen.  Vanwege o.a. de oproep van het Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is het initiatief genomen om alle kennis en ervaring samen te bundelen tot deze publicatie. Alle onderzoekers hebben hun medewerking op vrijwillige basis toegezegd en er worden een aantal aanvullende onderzoeken (insectenfauna, mossen, AHN-onderzoek) uitgevoerd.

Hoofdstukindeling

 1. Aardenwallen, een natuurlijk en menselijk fenomeen
  1. Wat zijn wallen?
  2. Waar in Nederland vinden we wallen?
  3. Wat maakt wallen cultuurhistorisch waardevol?
  4. Welke cultuurhistorische - en landschappelijke waardevolle elementen vinden we rondom de wallen?
    
 2. Wallen in het historische landschap van Het Groene Woud 

Het studiegebied omvat de zone in nationaal landschap Het Groene Woud tussen:

 1. Historie onderzoeksgebied
  Van belang in dit hoofdstuk is de politiek rondom de grenzen uit te leggen en te koppelen aan de wallen die er liggen.
 1. Archeologische benadering van wallen in het landschap
  UItleg over hoe een wal archeologisch onderzocht moet worden. Hierbij worden methode van boringen om het bodemprofiel te interpreteren zonder ernstige schade aan de wal te veroorzaken besproken aan de hand van het uitgevoerd onderzoek op Velder en De Geelders.
 1. Vegetatie op en rondom de wallen
 1. Fauna op de wallen

Planning

Contactgegevens

Ad de Kort
Dennendreef 9
5298 WH Liempde

T: 06 18763331

Betrokken partijen

... in Het Groene Woud