Boek: Landgoed Velder en HeerenbeekProjecteigenaar: Stichting Natuurprojecten Liempde

Projectbeschrijving

Heemkundestichting Kèk Liemt en Natuurwerkgroep Liempde hebben het initiatief genomen tot het maken van een boek waarbij Landgoed Velder samen met Heerenbeek centraal staat. Het e.e.a. zal vanuit de (werkstichting) Stichting Natuurprojecten Liempde georganiseerd worden.  De geschiedenis van de landgoederen als geheel, de (vroeger) aanwezige structuren en de verschillende landgoedelementen zijn bovenschikkende thema’s. Ook wordt de bijzondere ligging op de grens van de drie Meierijse kwartieren (Kempenland, Peelland & Kwartier van Oisterwijk) behandeld. Meer algemene informatie (over Liempde, Vrilkhoven, Boxtel, landgoederen etc.) is ondergeschikt aan het hoofdthema en wordt alleen beschreven in directe relatie met Landgoed Velder & Heerenbeek.
Er wordt gebruik gemaakt van minstens de volgende wetenschappelijke onderzoeken:
* onderzoek dr. Karel Leenders & prof. Pim Jungerius & Bert Maes inzake (bos-)wallen e.d. in opdracht van Innovatieplatform Duurzame Meierij
* onderzoek Bert Maes in opdracht van NWG Liempde
* Stefan van Lani inzake Heerenbeek c.a. Abdij Park
* onderzoeken t.b.v. dissertatie dr. Hein Vera inzake Meierijse Gemeene Gronden
* onderzoek drs. Jean Coenen inzake Liempde in opdracht van gemeente Boxtel
* onderzoeken door provincie Noord-Brabant inzake flora en fauna
* aanvullende professionele onderzoeken inzake Houtsnippen, Middelste Bonte Specht en Wespendief in opdracht van o.a. ARK-Natuurontwikkeling
* kaarten van het Brabants Historisch Informatie Centrum
* Kèk Liemt-toponiemenonderzoek door G. Beelen e.a.
* Datering grenswallen door Ineke de Jongh onder supervisie van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
* verder archieven in het B.H.I.C. (o.a. kadaster & notarieel archief) en het archief van Kèk Liemt.

Er wordt gewerkt met een leesgroep. De leesgroep bestaat gedeeltelijk uit (o.a. historische) professionals en gedeeltelijk uit lokaal betrokkenen (NWG Liempde, Kèk Liemt, familie Van Boeckel). De leesgroep heeft enerzijds de taak om het e.e.a. op juistheid te controleren, anderzijds om tekstkritieken te leveren.

Planning

- Datum aanvang project: eind 2014.

- Datum mijlpalen/persmomenten: nog niet bekend.

- Datum afronding project: eind 2015.

Contactgegevens

Ad de Kort
Dennendreef 9
5298 WH Liempde

T: 06-18763331
E: addekort@home.nl
W: www.natuurwerkgroepliempde.nl

Betrokken partijen

Fotoalbum

... in Het Groene Woud