Boek: Sterrebos, Het groot Heyvelt op Oud-HerlaerProjecteigenaar: Jan van der Vaart

Projectbeschrijving

Het betreft de vormgeving en uitgave van een publicatie in boekvorm van de auteur Jan van der Vaart, kunsthistoricus, architectuurgeschiedenis. De titel: 'Sterrebos. Het groot Heyveld op Oud-Herlaer. De geschiedenis van een oud landgoed tussen de Dommel en Bossche Broek, 1736-2016'. 

De publicatie omvat de geschiedenis van het kleine landgoed Sterrebos, gelegen tussen het Bossche Broek en de rivier de Dommel binnen de gemeente Sint-Michielsgestel. Op basis van archiefonderzoek kon de metamorfose van het landschap bij het voormalige kasteel Oud-Herlaer: van woeste grond in de zeventiende eeuw naar een sterrebos in de achttiende eeuw en de ontginning in de eerste jaren van de negentiende eeuw tot een klein landgoed en de bouw van een stenen herenkamer en een bouwhoeve. Bijzondere aandacht is besteed aan de bewonersgeschiedenis gedurende de gehele negentiende eeuw.

Planning

Contactgegevens

J.M.M. van der Vaart
T: 073-6564790
E: headway@planet.nl

Betrokken partijen

... in Het Groene Woud