Boek: Van de Aar tot de Zwarte RaafProjecteigenaar: Heemkunde Boxtel

Projectbeschrijving

Publicatie van het boek 'Van de Aar tot de Zwarte Raaf'. Dit boek gaat over de Boxtelse huisnamen vanaf 1450 tot ongeveer 1985, met inbegrip van huisnamen uit de (vroegere) volksmond. We hebben geprobeerd ons zoveel mogelijk te beperken tot de eigenlijke huisnamen, dat wil zeggen namen van huizen, woningen. Vaak zijn dit namen van herbergen en cafés. Een klein aantal valt onder de categorie boerderijnamen: woningen met erf en de daarbijbehorende gebouwen zoals stalling en schuur, en landerijen (Boonen 1986, p. 1-2). Naamkundig gezien zijn dit bijna altijd vrij jonge namen De 'echte' hoevenamen maken in het naamkundige onderzoek van Boxtel deel uit van het nog te publiceren algemene Boxtelse toponiemenbestand. Ook de benamingen voor gebouwen zoals kerken, kapellen en scholen, zullen in het algemene namenbestand worden opgenomen.

Planning

Contactgegevens

Christ van Eekelen, secretaris Heemkunde Boxtel
De Houtbreker 23
5283 ME Boxtel

T: 0411-675818
E: secretaris@heemkundeboxtel.nl
W: www.heemkundeboxtel.nl

Betrokken partijen

... in Het Groene Woud