Boxtel Schaliegas VrijProjecteigenaar: Schaliegasvrij Boxtel

Projectbeschrijving

Proefboringen naar schaliegas was de afgelopen periode een veelbesproken onderwerp. In Boxtel en Haaren worden misschien proefboringen opgestart om de aanwezigheid van schaliegas aan te tonen en om in de praktijk te onderzoeken hoe het gas het beste te winnen is. Binnen Het Groene woud zijn drie actiegroepen die dit tegen willen gaan. Het brengt namelijk veel risico’s met zich mee. Het Groene Woud steunt deze acties en pleit voor duurzame vormen van energiewinning.

Het schaliegas dat mogelijk in de Brabantse bodem zit, is niet eenvoudig te winnen. Schaliegas wordt gewonnen met behulp van veel chemicaliën, zand en water. De kans op een ongeluk bij het winnen van schaliegas is niet groot, maar wel aanwezig. Als er toch iets gebeurt, dan zijn de gevolgen vaak enorm groot. Daarnaast is het de vraag of er geen chemicaliën achterblijven, want die kunnen vervolgens in ons drinkwater terecht komen. De risico’s zijn nooit volledig uit te bannen en er zijn veel veiligere vormen van energiewinning die beter zijn het voor het milieu.

De actiegroepen willen ervoor zorgen dat mensen en bedrijven zelf tot het inzicht komen wat de gevolgen kunnen zijn van schaliegasboringen. Via de pers, informatiebijeenkomsten en brieven worden verschillende bewoners uit de regio, politieke groeperingen en bestuurders op de hoogte gesteld van de situatie. Ze willen ervoor zorgen dat mensen en bedrijven zelf in actie komen.

Streekfonds Het Groene Woud heeft een financiële bijdrage van vijfduizen euro toegekend aan de gezamenlijke actiegroepen tegen schaliegaswinning in Het Groene Woud. Het gaat om de actiegroepen Schaliegasvrij Boxtel, Zeg nee tegen SG uit Lennisheuvel en Stichting Schaliegasvrij Haaren. Het bestuur van de stichting staat achter de activiteiten en wil dit onderstrepen met de genoemde financiële bijdrage.

Contactgegevens

Mirjam Bemelmans
Schaliegasvrij Boxtel
De Klompenmaker 1
5283 MD Boxtel

E: schaliegas.vrij.boxtel@gmail.com
W: http://schaliegasvrijboxtel.blogspot.nl

Betrokken partijen

 

... in Het Groene Woud