Boxtelse Kartuizerhoeve en Boxtelse KartuizersProjecteigenaar: Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel

Projectbeschrijving

Het kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel (gesticht in Olland) is ook nadrukkelijk aanwezig in Boxtel, met name ook via verschillende eigendommen c.q. hoeves. Deze kennis wil Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel verder uitdiepen en publiceren. Hierbij gaat het om een van de belangrijkste kartuizerhoeves van de streek namelijk de kartuizerhoeve Goorestraat 1 te Boxtel. Via aanvullende werkzaamheden op het gebied van archeologie, archief & bouwhistorie wordt een boek uitgebracht in de serie van de stichting. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de familie Peijenburg.

Kloosterorden en het daarbij behorende kloostergebouw en omliggende gebruiksgronden zijn belangrijke historische componenten van het Meierijlandschap. De relicten van deze landschappen worden nu door de “Streekraad Het Groene Woud en De Meierij” tot de kernkwaliteiten van het “ Nationaal Landschap Het Groene Woud” gerekend.

Kartuizerkloosters zijn altijd zeldzaam geweest vanwege de hoge kosten die nodig waren voor hun stichting. Het kartuizerklooster dat in 1465 gesticht is in Olland (Sint-Oedenrode) aan de Dommel is al jaren een bron van veleplaatselijke verhalen. De meest strenge contemplatieve kloosterorde ging zich vestigen in het gebied tussen Kasteren en Olland. Deze stichting van Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel heeft de omgeving flink beïnvloed door het exploiteren van kartuizerhoeves en de ontginning van gebieden tussen de Dommel en de Geerders. Juist de informatie rondom de kartuizerhoeves is van belang voor de geschiedenis van de streek. Een zeer groot gebied in de kern van Het Groene Woud (o.a de huidige gemeente Boxtel) was destijds door de Bossche kanunnik Ludolph van de Water geschonken aan de kartuizers. Het klooster zelf is verdwenen maar het kartuizereigendom is tot ver in de 17 de eeuw gebleven.

Enkele kartuizerhoeves en ontginningskenmerken zijn nog zeer gaaf aanwezig en behoren nu tot de belefbare kerkwaliteiten van Het Groene Woud. Dit project probeert met gespecialiseerd vrijwilligerswerk de echte informatie rondom een van de Boxtelse kartuizerhoeves boven water te krijgen zodat alle vragen opgelost worden. Deze informatie kan door derden gebruikt worden voor de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten zoals dat zeer succesvol met eerder publicaties gebeurd is. Cultuurhistorische bouwstenen zoals kartuizerhoeve Goorestraat 1 zijn ook voor de toekomst van belang omdat ze juist mede de huidige identiteit van Het Groene Woud bepalen. 

De resultaten van het onderzoek worden weegegeven in de te realiseren publicatie Boxtelse Kartuizerhoeve en Boxtelse Kartuizers.

Planning

Datum aanvang  project: 10-10-2014.

Datum mijlpalen/persmomenten: 25-11-2014 Persbijeenkomst start project, Raadszaal Boxtel.

Datum afronding project: 31-12-2015.

Contactgegevens

Jan Kerkhof
Coxsebaan 17
5469 NG Boerdonk

T: 06-54957203
E: jkerkhof@gmail.com
W: www.kartuizerklooster.nl

Betrokken partijen

Voor het archeologisch onderzoek (product 1) wordt er nauw samengewerkt met Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie Afdeling 23 AVKP, Archeologie Vereniging Kempen Peelland en Heemkundekring Boxtel.

Zowel het archeologisch gedeelte, het bouwhistorisch gedeelte (product 2) als het deelproject “publicatie” (project 3) worden onder de verantwoordelijkheid van Stichting Sinte Sophia van Constantinopel uitgevoerd. Van product 2 en 3  zal dat in nauwe samenwerking geschieden met de Stichting Brabantse Boerderij. Het totale project gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Boxtel

Behalve uitvoerende partners zijn er ook andere participerende partners. Dit betreft de eigenaar van Goorestraat 1 dhr. H. Peijenburg en de organisatie rondom Het Groene Woud. Aangezien dat wij de producten van het project ook via de centrale website van Het Groen Woud willen communiceren zien wij ook de Streekraad als een participerende partner. De gegevens die boven water komen zijn bouwstenen van het gehele  kernkwaliteitenconcept ven “Streekraad Het Groene Woud”. Wij zoeken binnen het project ook samenwerking met andere projecten. Zo biedt het project “ historische landschapscanon Het Groene Woud” van Stichting Brabantse Bronnen zeker kansen. Met deze regionale projecten wordt samenwerking gezocht en de eerste contacten zijn al gelegd met de  “historische landschapscanon Het Groene Woud”.

... in Het Groene Woud