Buurtnatuur EmpelProjecteigenaar: Sektie, Margo Rave

Projectbeschrijving

In Empel wordt binnenkort een stuk grond van de gemeente ’s-Hertogenbosch ingericht door bewoners en kinderen uit Empel. Momenteel ligt er nog een braakliggend terrein tegenover kindcentrum ‘t Wikveld (locatie De Zeis) en kinderopvang ‘t Goudvisje. Dit terrein zou in eerdere voorstellen aansluiten op het nabijgelegen groen, de zogenaamde 'groene slinger'. Deze plannen zijn tot op heden niet uitgevoerd. Men vond het een gemiste kans voor de wijk en voor de buurt dat er niets met dit perceel gebeurde, en is er bij de gemeente ’s-Hertogenbosch een inrichtingsvoorstel ingediend voor deze locatie. Na onderling overleg tussen alle betrokkenen en geïnteresseerden ligt er nu een definitief voorstel, waarin biodiversiteit een grote rol speelt. Kinderen, omwonenden en gemeente worden betrokken bij de realisatie en bij het onderhoud. Op deze wijze is het mogelijk om natuur en natuureducatie op te nemen in het activiteitenprogramma van zowel ’t Wikveld als ‘t Goudvisje!

Er wordt onder andere een kikkerpoel gerealiseerd, en een gemengde inheemse haag geplant. Binnen de begrenzing komen een aantal fruitbomen en een wilgendoolhof. Er is eveneens aandacht voor waterberging in het gebied. Medio mei volgend jaar wordt een evenement georganiseerd waarbij een kunstenaar door middel van woodcarve-techniek boomstammen ‘omtoverd’ tot een tweetal banken en een toegangspoort. Op deze wijze wordt tevens een verbinding gemaakt met het nabij gelegen kanaalpark ( waar poorten staan waarin een bever is verwerkt). Dit perceel met straks 'nieuwe buurtnatuur' wordt openbaar toegankelijk en biedt ruimte voor ontspanning, ontmoeting en educatie in nabij gelegen groen in de wijk. Het Brabants Landschap / nationale postcodeloterij, Streekfonds Het Groene Woud, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeente ’s-Hertogenbosch leveren allen een bijdrage aan de realisatie van dit geheel.

Planning

Contactgegevens

Margo Rave
Sektie
Achtste Donk 150
5233 PM 's-Hertogenbosch

T: 06-43008471
E: info@sektie.nl
W: www.sektie.nl

Betrokken partijen

Samenwerking

Financiele bijdrage

Leveranciers die ( deels ) sponsoren

Leveranciers

Fotoalbum

... in Het Groene Woud