CARE Gemeenschapsarcheologie - BanierenProjecteigenaar: CARE Gemeenschapsarcheologie in Het Groene Woud

Projectbeschrijving

Aanvulling oktober 2021:

Archeologie zit doorgaans goed verborgen en zelfs bij een gemeenschapsarcheologieproject als CARE krijgen de ontdekkingen niet altijd de bekendheid die ze verdienen. Om de zichtbaarheid van de onderzoekingen in de verschillende dorpen te vergroten ontving CARE een subsidie van €1.000,- uit het Landschapsfonds Het Groene Woud. Met dit bedrag werden banieren aangeschaft waarmee de verschillende onderzoekslocaties aan de weg gemarkeerd konden worden. Zo werden de projecten beter zichtbaar én toegankelijk voor bezoekers en geïnteresseerden eerst graag eens wilden kijken voor zelf ook een troffel ter hand te nemen. De banieren bewezen niet alleen hun nut bij de proefputtenprojecten van CARE, ook werden ze veelvuldig ingezet bij diverse spin-off activiteiten die het initiatief opleverde. Meest in het oog springend was het gemeenschappelijke onderzoek naar de Slag om Boxtel waar de banieren de verschillende onderzoeksterreinen aankleedden. Afgaande op het succes van deze activiteiten zal de bijdrage van Het Groene Woud nog lange tijd van waarde blijven.

Met het project CARE: Gemeenschapsarcheologie in Het Groene Woud, gaan we samen met bewoners op onderzoek naar de geschiedenis van hun eigen woonplaats. Onder begeleiding van deskundige archeologen graven mensen zelf een reeks van kleine proefputjes verspreid door het dorp, waar mogelijk zelfs in hun eigen tuin. Met het project willen we zoveel mogelijk mensen betrekken bij het onderzoek naar de geschiedenis van hun dorp. Om ook mensen bij het project te betrekken die wel geïnteresseerd zijn, maar (nog) niet zelf mee kunnen of willen doen, willen we de onderzoekslocaties toegankelijk te maken voor bezoekers. Mensen kunnen dan komen kijken wat er zoal gevonden wordt in het dorp en de deelnemers kunnen hun bevindingen delen. Dit vergroot de effectieve impact van het project. Omdat veel locaties in tuinen liggen en vanaf de straat niet zichtbaar zijn, willen we de betreffende adressen markeren met een projectvlag. Daarvan hebben we er 25 nodig. Behalve het merken van de locatie maakt het CARE en Het Groene Woud zichtbaar in het straatbeeld in ten minste 7 dorpen over 15 weekenden. 

Planning

 

Contactgegevens

Johan Verspay
De Wetstraat 47
1501 RH Zaandam

T: 06-28617943
E: johan@creativearchaeology.nl
W: www.creativearchaeology.nl

Betrokken partijen

Creative Archaeology

Fotoalbum

... in Het Groene Woud