De HulsthoeveProjecteigenaar: A. van Liempd Beheer BV

Projectbeschrijving

Op de grens van Sint-Oedenrode en Liempde ligt langgevelboerderij de Hulsthoeve. De boerderij is door de jaren heen zonder voldoende historisch besef verbouwd en heeft daarmee deels de karakteristieken van een langgevelboerderij verloren. In 2013 is een project opgestart voor de duurzame herbestemming van de langgevelboerderij. De langgevelboerderij is onderdeel van een het programma Kloppend Hart van Het Groene Woud binnen het provinciaals investeringsprogramma Landschappen van Allure.

De boerderij wordt de spil van een nieuwe dynamische plek. In een bijgebouw komt een informatiecentrum van Brabants Landschap en een expositieruimte voor lokale kunstenaars. Rondom de Hulsthoeve worden wandelroutes aangelegd naar de kern van Liempde en het Groot Duijfhuis. Bij de Dommel komt een aanlegsteiger voor fluisterboten en kano’s en er wordt een amfibieënpoel aangelegd in het landschap. Verder komt er een workshop- en congresruimte en worden drie duurzame trekkershutten, Trek-ins, geplaatst om wandelaars en fietsers de mogelijkheid te geven midden in Het Groene Woud te overnachten. Kortom, een bruisende plek in het buitengebied van Sint-Oedenrode.

Bij de herbestemming wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame en hergebruikte materialen. Door het hoogwaardig hergebruiken van de materialen kan iets wat eerst als afval gezien werd, gebruikt worden als een secundaire grondstof. Stichting de Brabantse Boerderij is als adviseur bij de herbestemming betrokken zodat de toename van cultuurhistorische waarde geborgd is.

Streekfonds Het Groene Woud stimuleert het initiatief en heeft daarom een bijdrage geleverd van €25.000,-. De totale kosten van het project zijn begroot op €400.000,-.

Planning

Datum aanvang project: 01-08-2013

Datum afronding project: 31-12-2015

Contactgegevens

Jacqueline Lips
A. van Liempd Beheer BV
Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode
Postadres: Postbus 23, 5490 AA Sint-Oedenrode

T: 0413 47 81 75
E: jacqueline@2life-art.nl

Betrokken partijen

... in Het Groene Woud