Den Eijngel, herberg en meer... (2016-2018)Projecteigenaar: Leo Koenraads en partner

Projectbeschrijving

Den Eijngel is een rijksmonument waarvan de eerste beschrijving dateert uit 1494. Het is een beeldbepalend pand in Lennisheuvel (Boxtel) midden in het hart van Het Groene Woud.

Eeuwenlang was het een brouwerij en herberg. Waarschijnlijk stond achter de huidige stal het brouwhuis. Bij Den Eijngel, door de eeuwen heen bewoond door vermogende families, hoorde 60 ha grond. Hierop werd de hop verbouwd. De eerste vermelding als herberg is van begin 1500.

In 2012 stond het, deels vervallen, pand te koop en werd verkocht. De huidige eigenaren, de Gemeente Boxtel en Streekfonds Het Groene Woud, beijveren zich om dit belangrijke erfgoed te behouden en in oude luister te herstellen. Gelijktijdig wordt door middel van bouwhistorisch- en archeologisch onderzoek de ontstaansgeschiedenis bloot gelegd. De uitkomsten tot nu toe geven een beeld van de ontwikkeling van het pand, maar kent ook opmerkelijke resultaten. De potstal is gedateerd als zestiende eeuws en de eerste sporen van bewoning dateren uit de veertiende eeuw. Het woonhuis kent, door de eeuwen heen, een rijkdom aan kleuren en subtiele decoraties.

De eigenaren restaureren met veel passie en willen de oude functie van Den Eijngel als pleisterplaats, brouwerij en bakkerij (bakhuis) en expositieruimte weer herstellen. Dit alles met een kleinschalig karakter. Een dwarsdeelschuur van het type dat ooit bij Den Eijngel heeft gestaan wordt in samenwerking met Stichting de Brabantse Boerderij herplaatst.

Een publicatie over Den Eijngel is in voorbereiding in samenwerking met het Streekfonds en Stichting de Brabantse Boerderij.

Planning

2014

Start restauratie.

Archeologisch onderzoek stal.

Uitgebreide media aandacht geweest.

2015

Stal gereed.

Inrichting buitenterrein en eigentijdse boerentuin gereed.

Bakhuis gerestaureerd.

Waterput met putmik gerestaureerd.

Uitgebreide media aandacht geweest.

2016

Zolderverdieping woonhuis gereed. Archeologisch onderzoek woonhuis gereed.

Voorbereiding publicatie gestart.

Uitgebreide media aandacht geweest.

2017

Publicatie gereed (voorjaar).

Woonhuis gereed.

Historische dwarsdeelschuur beschikbaar voor herplaatsing.

Media- presentatie van de publicatie in samenwerking met de partners.

2018

Historische dwarsdeelschuur gereed.

Media- presentatie Den Eijngel en het totale ensemble gereed.

Contactgegevens

Leo Koenraads
Lennisheuvel 93
5281 LD Boxtel

T: 06-25014444
E: leokoenraads@msn.com
W: Under construction: www.herbergdeneijngel.nl

Betrokken partijen

Fotoalbum

... in Het Groene Woud