Den EijngelProjecteigenaar: Leo Koenraads

Projectbeschrijving

Op de kruising van de Mijlstraat, Koevoortseweg en Lennisheuvel in Boxtel ligt het bijzondere pand Den Eijngel. Door de status van Rijksmonument is de cultuurhistorische waarde een gegeven. Sinds 2013 wordt het pand gerestaureerd. Een goed moment om onderzoek te doen naar de historische achtergrond van het monumentale pand. Dit gebeurt natuurlijk niet zomaar. Aan het eind van het project gaan de initiatiefnemers de geschiedenis op een geheel eigentijdse en leuke manier beleefbaar maken voor inwoners uit de omgeving.

Den Eijngel kent een lange historie. De eerste bewoning gaat terug tot 1494. Eeuwenlang was Den Eijngel een bierbrouwerij, herberg en later een boerderij. Den Eijngel lag aan de handelsroute naar Turnhout waardoor vele generaties de herberg als pleisterplaats gebruikte. De geschiedenis als brouwerij tot 1716 is onlosmakend verbonden met de brouwcultuur in de streek tot die tijd. Vanaf 1716 werd bier brouwen op het plattenland verboden.

De eerste fase van het onderzoek bestond uit een archeologisch onderzoek in de stal van Den Eijngel. Daarbij zijn door archeologen opmerkelijke vondsten gedaan. Ook vindt er momenteel bouwhistorisch- en archiefonderzoek plaats. Dit laatste gebeurt in samenwerking met Heemkundekring Boxtel. Het uiteindelijke doel van het initiatief is om het verhaal door de jaren heen opnieuw beleefbaar te maken.

In samenwerking met Streekfonds Het Groene Woud, Stichting de Brabantse Boerderij, bouwhistoricus Dick Zweers, archeologen en de eigenaren worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd in een boek over de rijke geschiedenis van Den Eijngel. Door de gedeeltelijke publieke functie van het monument voor workshops, exposities en als Bed en Breakfast, zal een breed publiek na de restauratie kennis kunnen maken met Den Eijngel. Om het project te ondersteunen heeft Streekfonds Het Groene Woud een bijdrage geleverd van €9.500,-. De financiering is bedoeld voor de tweede fase van het project.

Planning

Datum aanvang project: 01-07-2013

Datum afronding project: 31-7-2015

Contactgegevens

Leo Koenraads
Leo Koenraads
Lennisheuvel 93
5281 LD Boxtel

T: 0411 21 82 30 of 06 25 01 44 44
E: info@herbergdeneijngel.nl

Betrokken partijen

... in Het Groene Woud