D'n Liempdsen Herd, Ontmoetings- en bezoekerscentrumProjecteigenaar: Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL)

Projectbeschrijving

Liempde ligt midden in Nationaal Landschap Het Groene Woud. Het dorp is omgeven door bolle akkers, beemdgronden langs de Dommel en natuurgebieden zoals De Scheeken, De Geelders en Landgoed Velder. Deze onderdelen samen vormen het zogenaamde ‘Cultuurhistorisch super-ensemble’, uniek voor Noord-Brabant en Nederland. Dit is mede reden dat SPPiLL in 2014 overging tot de aankoop van de langgevelboerderij (Rijksmonument) aan Barrierweg 4. Deze wordt momenteel verbouwd en gerestaureerd en zal vanaf oktober 2017 functioneren als bezoekerscentrum en ontmoetingsruimte ‘D’n Liempsen Herd’. Het wordt een informatie- en vertrekpunt voor bezoekers (waaronder (dag)recreanten en toeristen) om het dorp en de prachtige omgeving te verkennen. Om dat te bereiken wordt ook de directe omgeving aangepast. Achter D’n Liempdsen Herd ligt een groot erf dat opnieuw wordt ingericht tot een karakteristiek boerenerf met elementen van vroeger. Zo komt er een authentieke waterput, een bakhuisje en een klompenmakers werkplaats. Er wordt een grote open ruimte gerealiseerd voor de organisatie van activiteiten. Ook komen er veldpoorten, o.a. aan de kant van de Barrierweg waarmee een natuurlijke verbinding wordt gecreëerd tussen het Concordiapark, de boerderij en het erf. Het wordt één vloeiend geheel, zodat het open en toegankelijk is tijdens evenementen in Liempde.

Met het project ‘D’n Liempdsen Herd als SP(P)iL(L) in Het Groene Woud’ wordt de volgende hoofddoelstelling gerealiseerd:

Ontsluiting van het specifieke cultuurhistorisch erfgoed en natuurgebieden van Het Groene Woud in en rondom de kern van Liempde, met als bedoeling om:

Planning

Contactgegevens

Rob Dito
Oude Dijk 84
5298 BE Liempde

T: 06 4661 1990
E: info@sppill.nl
W: www.liempdsenherd.nl

Betrokken partijen

Onderstaande samenwerkingspartners hebben een specifieke rol en betrokkenheid vanuit de inhoud en opzet voor ons project ‘D’n Liempdsen Herd als SP(P)iL(L) in Het Groene Woud’:

 1. Gemeente Boxtel;
 2. Stichting Brabants Landschap;
 3. Waterschap De Dommel;
 4. Heemkundekring stichting Kèk Liemt (Liempde);
 5. Historische vereniging Terug in d’n Tèd (Liempde);
 6. Natuurwerkgroep Liempde
 7. Jeugdnatuurwacht Liempde
 8. Stichting De Brabantse Boerderij;
 9. Stichting Brabantse Bronnen;
 10. Stichting Kartuizerklooster Sint Sophia van Constantinopel;
 11. Platvorm, ontwerpers van tentoonstellingen (Amsterdam);
 12. Sint Lucas, creatief-technische opleidingen (Boxtel & Eindhoven);
 13. Jop van Beek, architect & ontwerper
 14. Diverse inwoners, verenigingen en ondernemers uit Liempde.

Fotoalbum

... in Het Groene Woud