Educatief project De ArmenhoefProjecteigenaar: Heemkundekring 'Dye van Best'

Projectbeschrijving

Aan de Oirschotseweg in Best ligt De Armenhoef, de oudste boerderij van West-Europa. Projectgroep De Armenhoef gaat de geschiedenis van De Armenhoef in een boek vastleggen en daarnaast een educatieprogramma ontwikkelen voor zowel het basis- als het middelbaar onderwijs. Er komen ook tentoonstellingen en er worden open dagen georganiseerd om ter plekke uitgebreide informatie te geven over de historie van De Armenhoef. Het is project sluit aan op de restauratiewerkzaamheden in 2013.

Het is zeer bijzonder dat deze boerderij in Het Groene Woud staat. Momenteel wordt er veel aandacht besteed om de oudste boerderij van West-Europa te behouden. Om het draagvlak voor het bestaan ook bij de toekomstige generaties te behouden, krijgen inwoners van Best en Het Groene Woud leerzame informatie over geschiedenis.

In het educatieve deelproject voor de basisschool wordt het boerenbedrijf uit de veertiende eeuw als uitgangspunt genomen. Hierbij komen ook landbouwproducten als spelt, gerst, pastinaak, mierikswortel aan bod. Voor het middelbaar onderwijs wordt eveneens uitgegaan van de veertiende eeuw, maar hier wordt de economische situatie rondom de boerderij als belangrijkste element gebruikt. De relatie met de omgeving, juist om economisch overeind te blijven, zal het leidend thema zijn. Daarbij komen ook relaties met de bestuurlijke overheid aan de orde. Verder wordt er een programma gemaakt voor niet-schoolse groepen.

Het boek dat wordt gepubliceerd krijgt een omvang van ongeveer 150 bladzijden met verschillende onderwerpen en mooie afbeeldingen en foto’s. Onderwerpen die aan bod komen zijn de geschiedenis van de huidige bewoners en hun relatie met de boerderij, bouwhistorische beschrijving, archeologische waarnemingen en bevindingen, geschiedkundig achtergrond van de hoeve, de restauratie, de eigenaars in de geschiedenis en de voormalige bewoners. Dit project krijgt een sterk historisch en archeologisch karakter en levert daardoor een duidelijke meerwaarde op voor het behoud van cultuurhistorische waarde in Het Groene Woud. Vanuit Streekfonds Het Groene Woud heeft het project een financiële bijdrage van €11.500,- ontvangen.

Planning

Datum aanvang project: 01-04-2013

Datum afronding project: 31-12-2014

Contactgegevens

Harrie van Vroenhoven
Heemkundekring 'Dye van Best'
Willem de Zwijgerweg 88
5684 SL Best

T: 0499 39 87 05
E: hvanvroenhoven@hetnet.nl
W: www.heemkundebest.nl

Betrokken partijen

-Stichting de Kapellekes

-Stichting de Brabantse Boerderij

-Heemkundekring 'Dye van Best'

-Streekfonds Het Groene Woud

-Gemeente Best

... in Het Groene Woud