Erfgoedstrategie De GeeldersProjecteigenaar: Stichting Natuurprojecten Liempde

Projectbeschrijving

Tussen circa 1800 en 1940 bestond het agrarisch gebruikte landschap in en rond de Geelders uit kleinschalige percelen, die door hagen, struweel en singels van elkaar gescheiden waren. Na 1950 is dit kleinschalige besloten landschap door bebossing enerzijds en schaalvergroting in de landbouw anderzijds op de meeste plekken verdwenen.

In de Erfgoedstrategie voor De Geelders is aangegeven dat dit historische agrarische landschap op een aantal plekken hersteld en/of versterkt kan worden. Dit is niet alleen wenselijk vanuit landschappelijk en cultuurhistorisch oogpunt, maar ook vanuit ecologisch oogpunt. Hagen, wallen en singels bieden een habitat voor bijzondere dieren en planten.

Doelen van dit uitvoeringsproject zijn:

Planning

Aanvang project: voorjaar 2016

Datum mijlpalen:

Datum afronding: 30 april 2017, onderhoud tot en met 2026

Contactgegevens

Ad de Kort
Dennendreef 9
5298 WH Liempde

T: 0411-635220
E: addekort@home.nl
W: www.natuurwerkgroepliempde.nl

Betrokken partijen

Fotoalbum

... in Het Groene Woud