Fietspad Kampina OirschotProjecteigenaar: Gemeente Oirschot

Projectbeschrijving

De gemeente Oirschot heeft het initiatief genomen om een haalbaarheidsscan uit te voeren voor het realiseren van een fietspadtracé ‘Heibloemdijk – Broekstraat’. Deze haalbaarheidsscan is uitgevoerd door BTL Advies. Het grootste deel van die weg is nu een onverharde kade, alleen toegankelijk voor wandelaars. Om dit uitzichtpunt bereikbaar te maken voor een grotere groep recreanten, willen we deze weg opwaarderen tot een halfverhard fietspad. De gemeente Oirschot richt zich met dit project op meerdere doelgroepen, waarbij de belangrijkste groep de recreanten zijn. Het eindresultaat is een halfverhard fietspad, maar door de materiaalkeuze worden andere groepen recreanten zeker niet uitgesloten. Het pad is geschikt voor: wandelaars, rolstoelgebruikers, scootmobielen en fietsers, zowel recreatief als woon-werk.

Planning

Contactgegevens

Ivo Mulders
Deken Frankenstraat 3
5688 AK Oirschot

T: 0499-583333
E: i.mulders@oirschot.nl
W: www.oirschot.nl

Betrokken partijen

Gemeente Oirschot

... in Het Groene Woud