Inrichting archief Erfgoedcentrum 'De Ravenpoort'Projecteigenaar: Heemkundekring de Heerlijkheid Oirschot

Projectbeschrijving

Om invulling te geven aan een van de belangrijkste doelstellingen van Heemkundekring 'de Heerlijkheid Oirschot' werd in 2014 besloten om de beschikbare ruimte van het nieuwe archief in Erfgoedcentrum 'De Ravenpoort' optimaal te benutten. Tevens werd besloten om de grote hoeveelheid archiefstukken, de bibliotheek en de beschikbare beeld- en geluidsdragers openbaar toegankelijk te maken en zo een bijdrage te leveren aan het beleefbaar en zichtbaar maken van de rijke Oirschotse cultuurhistorie. De bibliotheek bevat een unieke verzameling boeken over lokale en regionale geschiedenis. De collectie is enorm uitgebreid en vormt daarmee een bron voor historisch onderzoek, met name over het lokale en regionale erfgoed. Het archief bestaat vooral uit verzamelde studies, documenten, genealogische gegevens en beeldmateriaal dat betrekking heeft op het Oischotse en de directe omgeving. Voor onderzoekers en amateurhistorici is dit een bron van informatie, die een belangrijke start of aanvulling kan vormen bij verder onderzoek. Bij de inrichting van de archiefruimte wordt geanticipeerd op toekomstige aanbiedingen van archieven door particulieren.

Planning

17 oktober 2014 - Ontruiming van het archief

1november 2014 - Start herinrichting van het archief

15 november 2014 - Start globale inventarisatie van het archiefmateriaal

12 januari 2015 - Start inventarisatie, registratie en opslag door de werkgroepen

1 april 2016 - Verwachte einddatum van het project

Contactgegevens

Henk van Hout
De Gaanderij 31
5688 TR Oirschot

T: 0499 57 12 58
E: aanmelden@deheerlijkheidoirschot.nl
W: www.deheerlijkheidoirschot.nl

... in Het Groene Woud