Inventarisatie natuurwaarden BenedictusProjecteigenaar: Stichting Duurzaamheidsvallei

Projectbeschrijving

In de Benedictus, Heukelom, zijn enkele percelen nog in gebruik voor landbouw, maar het merendeel van alle landbouwgrond is door overheden al aangekocht om er uiteindelijk natuur van te maken. De volgende stap, daadwerkelijke inrichting naar natuur, moet nog worden gezet. De overheden, grondeigenaren en natuurbeheerders moeten daarvoor bij elkaar gebracht worden om samen een inrichtingsplan te maken. Ecologische (nulmeting) inventarisatie van de aanwezige flora en fauna in het gebied 'Benedictus', teneinde inzicht te krijgen in de potenties en de ontwikkeling van de natuurwaarden en de biodiversiteit te kunnen volgen, is nodig. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de uitruil van agrarische en bouwgronden in ruil voor natuurwaarden in de Duurzaamheidsvallei (overgangsgebied tussen Tilburg en Oisterwijk).

Planning

Contactgegevens

Joost Schretlen
Joh. Vermeerstraat 9
5062 LS Oisterwijk

T: 06-10041801
E: joostschretlen@gmail.com
W: www.duurzaamheidsvallei.nl/

Betrokken partijen

Stichting Duurzaamheidsvallei

... in Het Groene Woud