IVN Natuurgidsencursus Het Groene WoudProjecteigenaar: De deelnemende IVN-afdelingen uit Het Groene Woud: Best, 's-Hertogenbosch, Oirschot, Oisterwijk, Son en Breugel en Sint-Oedenrode

Projectbeschrijving

Het doel van het project is het opleiden van circa 35 vrijwilligers voor het landelijk erkend diploma IVN-Natuurgids. Zij gaan een actieve rol spelen in de IVN-afdelingen binnen Het Groene Woud bij het organiseren van publieksactiviteiten zoals lezingen, wandelingen, kinderactiviteiten, cursussen, etc. Ook vervullen zij vaak kaderfuncties binnen de afdeling. De flora, fauna, het landschap en cultuurhistorie van Het Groene Woud zullen als onderwerp gelden voor de opleiding.

De inhoud van de cursus is opgebouwd volgens de landelijke richtlijnen en bestaat uit een aantal thematische cursusblokken:

 1. Kennismaking en oriëntatie
 2. Natuur in de woonomgeving
 3. Bodem, flora en fauna
 4. Ecologie en biosfeer
 5. Landschap
 6. Mens, milieu, maatschappij
 7. Basisvaardigheden educatie (werkvormen en technieken), wordt geïntegreerd in de andere blokken

Gedurende de cursus verschuift de aandacht:

Uitgebreidere informatie is te vinden op onze website onder: De werkwijze van de cursus

Theoretisch en praktisch

De cursus is opgebouwd uit theoretische en praktische onderwerpen en is voor de cursist gericht op het:

 1. Opdoen van kennis van planten, dieren, schimmels en landschappen.
 2. Opdoen van gebiedskennis van natuurgebieden in Het Groene Woud.
 3. Verkrijgen van nader inzicht in patronen, processen, relaties en samenhang binnen de natuur en in de rol en houding van de mens ten opzichte van natuur en milieu.
 4. Verwerven en verruimen van de praktische mogelijkheden om de natuur te onderzoeken.
 5. Verder ontwikkelen van educatieve vaardigheden.
 6. Verder ontwikkelen van kennis en vaardigheid in het hanteren van diverse werkvormen van kennisoverdracht.
 7. Verder ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, ook rekening houdend met verschillende doelgroepen.
 8. Nader bekend worden met Het Groene Woud en het IVN (landelijk, regionaal) en met de afdelingsactiviteiten.

Locaties

De theoretische lessen worden in de accommodatie van De Kleine Aarde in Boxtel gegeven. Excursies worden telkens bij een van de zes afdelingen gegeven zodat de cursist kennis maakt met de regionale afdelingen en de daarbij horende natuurgebieden.
Getracht wordt de grote diversiteit van flora, fauna, landschappen van Het Groene Woud aan bod te laten komen.

Opdrachten

Tijdens de cursus krijgen de cursisten verschillende opdrachten die individueel (naar eigen niveau en ervaring) en groepsgewijze worden uitgevoerd. Dit resulteert in werkstukken, inventarisaties, gebiedsbeschrijvingen, wandelroutes e.d. die beschikbaar komen voor de afdeling.

Planning

De opleiding start op 20 september 2014.

De opleiding kent een blokkenstructuuur. Periodiek vinden er persmomenten plaats, in overleg met het communicatieteam van Het Groene Woud.

Afronding: juni 2016.

Contactgegevens

Wim de Vrij
Oranje Nassaulaan 177
5491 HE Sint-oedenrode

T: 06 23 37 05 34
E: natuurgidsenhetgroenewoud@gmail.com
W: www.natuurgidsenhetgroenewoud.nl

Betrokken partijen

Fotoalbum

... in Het Groene Woud