Kartuizerheggen en KartuizerheggenvlechtenProjecteigenaar: Stichting de Brabantse Boerderij

Projectbeschrijving

Met dit project krijgen de eerdere Brabantse heggenvlechtprojecten die gericht waren op kennisontwikkeling een vervolg in het landschap. Niet alleen wordt een eigen, op historische gegevens gebaseerde kartuizermethodiek ontwikkeld en toegepast maar vooral wordt de kennis en kunde van de eerdere cursisten gebruikt om heggen te vlechten of te leggen in Het Groene Woud. Ook wordt de kennis verder ontwikkeld door via een cursus meer heggenvlechters te krijgen en ook wordt de kennis in het landschap zichtbaar en beleefbaar gemaakt door het laatste heggenvlechtrestant in Het Groene Woud te restaureren en te bewaren voor de toekomst. Het landschap zelf is de grote profiteur van dit project.

Planning

Contactgegevens

Pieter Jacobs
Berewoutstraat 69
5211 DJ ‘s-Hertogenbosch

T: 06-51485271
E: pieter.jacobs@home.nl
W: www.debrabantseboerderij.nl

Betrokken partijen

Stichting de Brabantse Boerderij

... in Het Groene Woud