Kleine Aarde Voedselbos BoxtelProjecteigenaar: Kleine Aarde Netwerk

Projectbeschrijving

De vereniging Kleine Aarde Netwerk (het KAN) beheert en ontwikkelt een deel van het natuurpark op De Kleine Aarde. Hier geeft het KAN uitvoering aan haar doelstelling: behoud en versterking van de natuur(belevings)waarde van De Kleine Aarde. De voormalige schapenweide, 1000 m2 groot, richt het KAN in als voedselbos volgens de principes van permacultuur.

Iedereen kan meedoen bij de aanleg en ontwikkeling van het voedselbos. Vanaf 2018 worden er vele eetbare bomen, struiken, klimmers, bloemen en kruiden aangeplant. De belangrijkste doelen van het voedselbos zijn: versterking van de biodiversiteit & natuurbeleving, en faciliteren van natuureducatie en –beleving voor jong & oud. Naast nieuwe aanplant is er ruimte gecreëerd voor ontvangst en rondleiding van kleine groepen en beleving van het voedselbos. Er komt een open ontmoetingsplek, slingerend educatiepad en een tweetal picknicktafels.

De educatieve waarde van het voedselbos is dat bezoekers (jong en oud) de natuur kunnen beleven, proeven, ontdekken en er van alles over kunnen leren. Daaruit kan respect voor de natuur ontstaan en inspiratie om bv. zelf op natuurlijke wijze voedsel te telen. Educatieve elementen die aan bod kunnen komen, zijn o.a.:

Planning

Contactgegevens

Marianne Galema
Zonnestraal 17
5283 GN Boxtel

T: 06 229 133 29
E: info@kleineaardenetwerk.nl
W: www.kleineaardenetwerk.nl

Betrokken partijen

Fotoalbum

... in Het Groene Woud