Koster BrockProjecteigenaar: Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode (SKOSO)

Projectbeschrijving

In het project 'Koster Bock' beleven de kinderen van de groepen 5 van alle basisscholen in Sint-Oedenrode de geschiedenis van Sint-Oedenrode door middel van een historische wandeling door het dorp. Het project is in 2013 voor de zevende keer georganiseerd. Dit betekende ook dat de kleding van de vrijwilligers inmiddels zeven jaar oud is en hard aan vernieuwing toe is. Streekfonds Het Groene Woud heeft een financiële bijdrage geleverd van vierduizend euro voor de vervanging van de kleding.

André van de Warenburg, coördinator en secretaris van het Koster Brock-project: “De vervanging van de kleding doet een grote aanslag op het kleine budget dat beschikbaar is. Door de bijdrage van Streekfonds Het Groene Woud kan nu worden overgegaan tot vernieuwing van de kleding en de vervanging of aanvulling van de verschillende attributen.” De initiatiefnemers hopen dat dit project niet alleen voor Sint-Oedenrode beschikbaar blijft, maar dat de opzet zijn weerklank vindt in alle gemeenten van Het Groene Woud. De initiatiefnemers staan klaar om hen te voorzien van een blauwdruk van het project.

Het doel van het project Koster Brock is om de kinderen van groep 5 de geschiedenis van Sint-Oedenrode te laten beleven. SKOSO (Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode) die het Koster Brock-project heeft geadopteerd, vindt het van belang om de kinderen historisch besef mee te geven. Hierdoor ontstaat er volgens hen een hechtere band met het eigen dorp. 

Planning

Het project Koster Brock vond plaats op 10 en 11 april 2014.

Contactgegevens

Andre van Warenburg
SKOSO
Kruidenlaan 26
5491 KM Sint-Oedenrode

T: 0413 47 86 17
E: waren021@planet.nl
W: www.skoso.nl

Betrokken partijen

... in Het Groene Woud