Natuur- en landschapsversterking voor de das en de patrijs in Het Groene WoudProjecteigenaar: Stichting Brabantse Milieufederatie

Projectbeschrijving

Van oudsher komen de das en de patrijs veelvuldig voor in Het Groene Woud. Helaas worden de aantallen steeds minder. Binnen dit project worden beiden ambassadeurssoorten weer teruggebracht in het ouderwetse mooie landschap. De werkzaamheden gaan gepaard met de uitbreiding van Golfbaan de Dommel in Sint-Michelsgestel.

Het project, dat wordt geleid door de Brabantse Milieufederatie, is breed opgezet. Het is erop gericht om natuur- en landschapswaarden binnen Het Groene Woud te versterken. Bij de uitvoering van het versterkingsplan worden verschillende natuur- en milieugroepen uit Het Groene Woud betrokken. Deze groepen brengen in hun regio extra landschapselementen aan of gaan deze juist herstellen.

Het project bestaat uit verschillende onderdelen die ervoor zorgen dat het voedselgebied van de das wordt vergroot en dat de das zich gemakkelijk kan verplaatsen van de ene naar de andere plek. Ook worden potentiële locaties van burchten hersteld. Naast de das, wordt ook aandacht besteed aan de patrijs. Elke erfbewoner die in een landschap woont waar nog patrijzen zitten, kan met erfranden zelf iets doen voor deze vogel. Bijvoorbeeld met een brede gras- of kruidachtige strook als overgang naar het aangrenzende bouw- of grasland. Dit zijn prima voorzieningen voor voedsel en dekking. Via dit project worden deze patrijsprojecten gestimuleerd en door verschillende grondeigenaren uitgevoerd.

De aanleg van de natuur- en landschapselementen vindt plaats in de groene kern van Nationaal Landschap Het Groene Woud, binnen het dassenareaal. Naast het aanplanten van traditionele houtwallen, geschoren hagen en/of solitaire bomen, worden ook een aantal landschappelijk waardevolle grenswallen en andere cultuurhistorische waarden hersteld. 

Planning

Datum aanvang project: najaar van 2013

Datum afronding project: 31-12-2015

Contactgegevens

John Vermeer
Stichting Brabantse Milieufederatie
Spoorlaan 434 B
5038 CH Tilburg

E: bmf@brabantsemilieufederatie.nl
W: www.brabantsemilieufederatie.nl

Betrokken partijen

... in Het Groene Woud