Onderzoek en boek Boxtelse boerderijenProjecteigenaar: Stichting de Brabantse Boerderij

Projectbeschrijving

Situatieschets en probleemstelling

Bij de gemeente Boxtel is de behoefte ontstaan om de geschiedenis van het agrarische cultureelhistorische erfgoed van minimaal een tiental boerderijen/schuren te achterhalen en te beschrijven. De gemeente heeft namelijk geen gegevens over de daadwerkelijke ouderdom van de oudste boerderijen en Vlaame schuren binnen de gemeente Boxtel voorhanden. Door het uitvoeren van het voorgestelde onderzoek kunnen deze gegevens worden achterhaald en kan de leefbaarheid van het gebouwde erfgoed in Boxtel sterk worden vergroot. Ook kunnen de inwoners van gemeente Boxtel nauwer betrokken worden bij de instandhouding van het gebouwde cultuurhistorische erfgoed.

Onderzoeksopzet

Er wordt gestart met een projectoverleg waarna de boerderijen worden bezocht en kort bouwhistorisch beschreven. Op basis daarvan wordt besloten of een dendrochronologisch onderzoek gewenst of noodzakelijk is voor een betreffende boerderij of schuur. In de projectgroep, waar naast de gemeente Boxtel ook de heemkundeverenigingen HKK Kèk Liemt en HKK Boxtel deel van uitmaken, zal aan de hand van de eerste aangetroffen resultaten worden besloten of de voorlopige lijst van boerderijen en schuren zal worden aangevuld of gewijzigd, met als uitkomst een definitieve lijst van nader te onderzoeken boerderijen/schuren. Daarna zullen de bouwhistorische beschrijvingen compleet worden gemaakt en zullen de heemkundeverenigingen de mondelinge bewonersgeschiedenis opnemen, optekenen en foto's verzamelen. Ook zullen de heemkundeverenigingen onderzoeken uitvoeren via het archief en de kadastrale gegevens boven water halen. Het geheel wordt verwerkt in een publicatie, zodat de gegevens maximaal gebruikt kunnen worden voor andere projecten binnen Landschap van Allure, Het Kloppend Hart of binnen de gemeente Boxtel.

Goorestraat 5 in Boxtel

Planning

April 2016 tot medio 2017: bezoek aan diverse boerderijen en schuren, archief onderzoek en schrijven van het boek.

Contactgegevens

Joop Steenbakkers, SdBB
Stichting de Brabantse Boerderij
Jan Aalders, secretaris
Kortenaerstraat 60
5481 HN Schijndel

T: 073-5474566
E: info@debrabantseboerderij.nl
W: www.debrabantseboerderij.nl

Betrokken partijen

... in Het Groene Woud