Ontsluiting oorkonden ClarissenProjecteigenaar: Stichting Brabantse Bronnen

Projectbeschrijving

In het Clarissenklooster te Megen bevindt zich het omvangrijke archief van de Boxtelse Clarissen, met oorkonden vanaf de 14e tot en met de 19e eeuw. De oorkonden hebben tijdens de kloosterbrand en de diverse oorlogshandelingen zwaar te lijden gehad en dragen sporen van waterschade. Het archief van het Boxtelse Clarissenklooster is privébezit, niet ontsloten en tot op heden niet toegankelijk voor (wetenschappelijk) onderzoek. Recent is een voorzichtige opening tot stand gebracht door kapucijn pater H. de Visser die de abdis heeft kunnen overtuigen van de volgende zaken:

1. De noodzaak om een einde te maken aan de ‘primitieve’ berging van de oorkonden (die nu in grote stapels op elkaar liggen met de bijbehorende brokstukken van de zegels), waardoor een betere bescherming van het archief wordt geboden.

2. De wenselijkheid om het archief vrij te geven voor historisch onderzoek.

3. De noodzaak om het archief te inventariseren en ontsluiten.

4. Het belang van een goede digitalisering en professionele wetenschappelijke ontsluiting, waardoor de originelen ‘eeuwig’ in het Clarissenklooster kunnen blijven en er geen verdere beschadiging meer wordt toegebracht door raadpleging.

5. De noodzaak om ter zake deskundige krachten in te schakelen.

Met dit project zouden de oorkonden van de Clarissen niet alleen op een wetenschappelijk verantwoorde manier inhoudelijk kunnen worden ontsloten en geïnventariseerd, maar ook digitaal beschikbaar worden gesteld. SBB is benaderd door H. de Visser om van de oorkonden beschrijvingen te maken en alle stukken te dateren.In totaal gaat het om 188 oorkonden over het Clarissenklooster te Boxtel (14e eeuw- 1719). Daarnaast zijn er nog 88 oorkonden (1719-ca. 1878) over het Clarissenklooster te Megen. In totaal 276 oorkonden. Het project wordt uitgevoerd door dr. Geertrui Van Synghel, mede uitgever van het “Oorkondenboek Noord-Brabant tot 1312. Deel II.1 en II.2: Heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom  (2000) en uitgever van het digitaal oorkondenboek van Noord-Brabant.

Projectproducten:

Planning

Contactgegevens

dr. Geertrui van Synghel
Stichting Brabantse Bronnen
Kasterensestraat 15
5298 NV Liempde

T: 06-26814726 (G. van Synghel)
E: geertrui.vansynghel@gmail.com
W: http://www.donb.nl/project

Betrokken partijen

Naast Streekraad Het Groene Woud de Meierij wordt samengewerkt met de gemeente Boxtel, De Clarissen, pater H. de Visser, dr. Geertrui van Synghel, Tilburg University, en de lokale Boxtelse Heemkundekringen (Kèk Liemt & Boxtel).

Fotoalbum

... in Het Groene Woud