Op Liemt Gemunt VerzamelboekProjecteigenaar: SPPiLL

Projectbeschrijving

Er zijn diverse boeken over Liempde in Het Groene Woud verschenen. Het boek dat we nu het daglicht willen laten zien belicht een nieuwe invalshoek van dit authentieke Brabantse dorp. Het betreft namelijk de leefbaarheid en de gemeenschapszin. Eeuwenlang is Liempde een kleine, gesloten gemeenschap geweest van vooral keuterboeren en klompenmakers. Een vicieuze cirkel naar beneden die doorbroken moest worden. Vanuit de plaatselijke gemeenschap werden er initiatieven ontplooid om de leefbaarheid en gemeenschapszin nieuw leven in te blazen. Voorzichtig en kleinschalig begonnen met Op Liemt Gemunt is dit uiteindelijk uitgegroeid tot Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde. Niet van bovenaf op de gemeenschap gedropt, maar van onderaf opgebouwd door eerst een stevig fundament te leggen. Met dit boek willen we ook de jongere generaties laten zien hoe de leefbaarheid en gemeenschapszin in Liempde geworteld is én willen we die overdragen aan hen.

Planning

Contactgegevens

Martien Roestenburg
Oude Dijk 84
5298 BE Liempde

T: 06 – 5188 2886
E: martien@sppill.nl
W: http://www.sppill.nl/

Betrokken partijen

Fotoalbum

... in Het Groene Woud