Op speurtocht in Het Groene WoudProjecteigenaar: ARK Natuurontwikkeling

Projectbeschrijving

Onder de noemer 'Brabants Goud in Het Groene Woud' werkt ARK Natuurontwikkeling aan het herstellen van de verloren gegane samenhang van bestaande bos- en natuurgebieden.

Om kinderen en hun volwassen begeleiders enthousiast te maken over deze bijzondere natuur dichtbij hun huis willen we een veldlesproject organiseren, gericht op de bovenbouwgroepen van het basisonderwijs. Via een voorbereidende les in de klas leren de kinderen over de unieke natuur van de leembossen en over de noodzaak van aaneengesloten natuurgebieden. Tijdens een avontuurlijke veldles in het gebied beleven en ontdekken de kinderen van alles. Natuurbeleving met lijf en leden!

Vanaf de start van het project trekken we op met lokale vrijwilligersorganisaties. Na intensieve inzet van ARK bij de start en geleidelijke overdracht van taken kunnen vrijwilligers de lessen voortzetten.

Planning

Contactgegevens

Elma Duijndam
Molenveldlaan 43
6523 RJ Nijmegen

T: 06 – 2044 9862
E: elma.duijndam@ark.eu
W: www.ark.eu

Betrokken partijen

... in Het Groene Woud