PlantenNU Het Groene Woud 2013Projecteigenaar: Erfbeplantingsproject PlantenNU

Projectbeschrijving

Een van de belangrijkste cultuurhistorische elementen in het landschap van Het Groene Woud zijn de houtsingels, bomenrijen en heggen. Streekfonds Het Groene Woud wil dit kenmerkende landschap graag in stand houden en versterken. In de zomer van 2013 is het project ‘Cultuurhistorisch landschap Het Groene Woud’ van start gegaan (later bekend als ‘PlantenNU Het Groene Woud’). Het project werd begeleid door projectbureau Orbis en bood inwoners van Het Groene Woud  mogelijkheden om gesubsidieerd erfbeplanting aan te leggen. Het project is inmiddels afgerond.

In 2013 en 2014 konden inwoners uit Het Groene Woud zich inschrijven om deel te nemen. Tegen een kleine vergoeding werd het plantgoed door projectbureau Orbis beschikbaar gesteld. Binnen het project werden diverse landschapselementen aangeboden, zoals laanbomen en houtsingels, maar ook gemengde hagen en vlechtheggen. De belangrijkste voorwaarde was dat deelnemers woonachtig moeten zijn in het buitengebied. De landschapselementen zijn uitgeleverd in december 2013, maart 2014 en in oktober 2014.

Uiteindelijk hebben maar liefst 105 inwoners deelgenomen aan het project. We kunnen spreken van een mooi resultaat. De aanleg  van extra landschapselementen is niet alleen een investering in het cultuurhistorische landschap, maar ook een investering in de biodiversiteit van Het Groene Woud. Streekfonds Het Groene Woud heeft het initiatief ondersteund met een bijdrage  van €25.000,-.

Planning

Aanvang project: 1 juli 2013

Uitlevering plantgoed: december 2013, maart 2014 en oktober 2014

Contactgegevens

Koen van Hout
Projectbureau Orbis B.V.
Parallelweg 30
5223 AL 's-Hertogenbosch

T: 073 62 33 229
E: koenvanhout@projectbureauorbis.nl
W: www.plantennu.nl

Betrokken partijen

... in Het Groene Woud