Schakelen in de populierenketenProjecteigenaar: Brabantse Populierenvereniging

Projectbeschrijving

De populier heeft het moeilijk in Het Groene Woud. Onze landschappelijke icoon verdwijnt gestaag. Bovendien is het overgebleven areaal aan populieren sterk verouderd en is er weinig verjonging van deze boom. Het verdwijnen van het populierenlandschap komt door het wegvallen van de economische waarde. Vroeger was het goud waard, in de tijd van de klompen- en luciferindustrie. Nu wordt het hout (onterecht) voor laagwaardige toepassingen gebruikt, zoals pallets en papier. Hierdoor worden minder populieren aangeplant en worden de bestaande populieren niet goed meer onderhouden.
Om de populieren aanplant in het Groene Woud te behouden en te versterken, is een nieuw verdienmodel nodig. Uit marktanalyses blijkt dat er juist onder consumenten een groeiende behoefte is aan lokaal geproduceerde producten met een eigen identiteit. De Brabantse Populieren Vereniging (opgericht in 1964) ziet hier de kans om het verwaarloosde populierenlandschap een impuls te geven. De BPV is de bedenker van het eigen populieren houtmerk Peppelhout. Doel van het merk is om een hogere opbrengst te creëren voor de eigenaren van populieren zodat er meer wordt aangeplant en beter wordt onderhouden. Zo kopen consumenten en bedrijven van Peppelhout niet alleen een kwalitatief goed product, maar dragen zij ook bij aan het behoud van het unieke populierenlandschap in Brabant. Voor bedrijven is het een uiting van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 

Planning

Contactgegevens

Job Wittens
Maurik 1
5261 NA Vught

T: 06 44660416
E: info@brabantsepopulierenvereniging.nl
W: www.peppelhout.nl

Betrokken partijen

Brabantse Populieren Vereniging (geestelijke vader Peppelhout), Coöperatie Peppelhout i.o., Ivanhoe Management, Houthandel J.F.L.M. van Boeckel, Boomrooierij Weijtmans BV, Houtzagerij De Vree, Houtindustrie Schijndel BV en Campus Westerwind

... in Het Groene Woud