Speelmonument B.85 Schijndel op de VlagheideProjecteigenaar: Vereniging Vlagheide

Projectbeschrijving

Het voormalig gelegen vliegveld B.85 is met zijn piloten en grondpersoneel erg belangrijke geweest voor de bevrijding van ons land. Nadat het vliegveld overbodig werd is er een vuilstort geplaatst. Nadat deze vuilstort gesloten werd is de vuilstort verdicht en vergroend. Het gebied is vandaag de dag volop in ontwikkeling. Het maakt nu ruimte voor hoogstaande recreatie. Het voormalig gelegen vliegveld mag niet in de vergetelheid raken, maar de toekomst moet leidend zijn. De toekomst van het gebied geeft aanleiding tot spel, recreatie en educatie. Deze twee aspecten met elkaar versmolten gaven het idee voor een monument dat tevens als speeltoestel dienstbaar zou zijn.

Het speelmonument is ontworpen door Ir. B Hazeleger. Zij is gekozen op basis van haar eerdere ervaringen met Landschapskunst in het Groene Woud. Zij zal tevens de projectleiding op zich nemen.. Voor het project Speelmonument B.85 Schijndel is er door Welzijn de Meijerij Schijndel een groep deskundige vrijwilligers samengesteld die onder begeleiding van professionals de uitvoering van het speelmonument op zich zullen nemen.

Dhr C Rijkers, oud docent en technisch begeleider, zal de technische uitwerking en de begeleiding van de vrijwilligers op zich nemen.

Het speelmonument zal in de vorm van een Spitfire gerealiseerd worden, omdat deze destijds gestationeerd zijn geweest op het vliegveld. Tijdens een aantal workshops op het Elde college heeft ir. Boukje Hazeleger samen met de leerlingen gebrainstormd over een mogelijk ontwerp.  Met de inspiratie uit deze schetsontwerpen voorhanden is het definitieve ontwerp ontstaan.

Het monument vertelt het verhaal van dat wat ooit geweest is op de Vlagheide, namelijk vliegveld B.85. Doordat het tevens een speeltoestel is komen kinderen op spelenderwijs in aanraking met de geschiedenis van het gebied. Doordat er op een recreatieve manier aandacht aan de geschiedenis wordt gegeven wordt er tevens aandacht geschonken aan de toekomst, namelijk de ontwikkeling van het recreatiegebied de Vlagheide. Het speelmonument verbindt verleden en heden, educatie en recreatie en jong met oud.

Door het project op te nemen in een bestaande fiets/wandelroute zal het gebruik daarvan zowel als rust-, gedenk- en speelplaats opgemerkt worden en zal deze een recreatieve en toeristische trekker worden.

Planning

Ideeënfase: medio 2014

Ontwerpfase: begin 2015

Start realisatie monument: maart 2015

Onthulling: april 2016

 

Contactgegevens

Ir. Boukje Hazeleger
Vereniging Vlagheide
P/a. Zwaardvis 26
5482 XV Schijndel

T: 06-27518981 (Anke van Esdonk)
E: anke@hetgoeieleven.nl

Betrokken partijen

... in Het Groene Woud