Veldlessen Het Groene WoudProjecteigenaar: Brabants Landschap en Stichting ARK

Projectbeschrijving

Door het aanbieden van natuureducatieve veldlessen aan basisscholen, passend binnen het leerplan van de basisscholen, kunnen kinderen op jonge leeftijd leren over de natuur in het Groene Woud. Deze lessen worden voor een deel op school en voor een deel buiten gegeven. Het lespakket en de materialen worden ontwikkeld door stichting ARK in samenwerking met Brabants Landschap en zijn specifiek gericht op thema’s die in het Groene Woud een rol spelen. De lessen worden in het begin in samenwerking met stichting ARK gegeven. Het is de bedoeling dat vrijwilligers/IVN dit op termijn overnemen. In het Groene Woud gaat dit najaar de herintroductie van het Edelhert plaatsvinden. Deze soort zal een belangrijke plek innemen binnen de veldlessen. Naar verwachting zorgt het Edelhert ervoor dat er mensen/kinderen geïnteresseerder raken in het gebied en in de natuur in zijn algemeenheid.  Daarom is ook juist nu het moment om deze veldlessen op te starten.

Planning

Contactgegevens

Elma Duijndam, Stichting ARK
Brabants Landschap
Arjen Simons
Postbus 80
5076 ZH Haaren

T: 0411-622775
E: info@brabantslandschap.nl
W: https://www.ark.eu/over-ark/ark-voor-u/onderwijs/buitenlessen/veldlessen-het-groene-woud-0

Betrokken partijen

Fotoalbum

... in Het Groene Woud