Vleermuizen in Het Groene WoudProjecteigenaar: Stichting Streekrekening Het Groene Woud

Projectbeschrijving

In Het Groene Woud leven vele bijzondere vleermuizen. Stichting Streekrekening Het Groene Woud heeft financiële middelen en een adviserende vleermuisdeskundige beschikbaar gesteld om iets te kunnen doen voor vleermuizen in Het Groene Woud. Om dit te bewerkstelligen heeft Stichting Streekrekening Het Groene Woud natuurwerkgroepen en andere organisaties opgeroepen om voorstellen in te dienen.

Het initiatief van het vleermuizen project ligt geheel bij Stichting Streekrekening Het Groene Woud. Door actief de samenwerking op te zoeken, kunnen we daadwerkelijk iets voor vleermuizen betekenen. Het project is inmiddels erg succesvol. Door de middelen die Stichting Streekrekening Het Groene Woud beschikbaar heeft gesteld, zijn er verschillende organisaties aan de slag gegaan met onder meer het ophangen van vleermuisnestkasten en het verbeteren van vleermuizenkelders. Tijdens Het Groene Woud-biodiversiteitsympiosium op 19 april 2013 zijn de cheques overhandigd aan de organisaties wiens projecten positief zijn beoordeeld. De deelnemers van het project zijn Brouwers Groen Aannemers, IVN Best, IVN Oirschot, IVN Roois Landschap, Stichting Roois Landschap, Natuur- en milieugroep Vught en Natuurwerkgroep Liempde. 

Planning

Datum aanvang project: 01-01-2013

Datum afronding project: 30-05-2017

Contactgegevens

Stichting Streekhuis Het Groene Woud
Keefheuvel 1a
5298 AH Liempde

T: 0411 63 10 31
E: streekhuis@hetgroenewoud.com
W: www.hetgroenewoud.com

Betrokken partijen

Brouwers Groen Aannemers

IVN Best

IVN Oirschot

IVN Sint-Oedenrode

Stichting Roois Landschap

Natuur- en milieugroep Vught

Natuurwerkgroep Liempde

... in Het Groene Woud