Vlinders in Het Groene WoudProjecteigenaar: Stichting Natuurprojecten Schijndel

Projectbeschrijving

Natuurverenigingen en deskundigen maken zich zorgen over de vlinderstand in Nederland en zijn van mening dat er maatregelen nodig zijn voor het behoud van de diversiteit aan vlinders. Daarom heeft Natuur- en Milieucentrum Schijndel het initiatief genomen tot het project Vlinders in Het Groene Woud. Het project valt onder de nieuwe Stichting Natuurprojecten Schijndel. Het is een groot, twee jaar durend project (2011-2013), waarin naast concrete natuurmaatregelen om vlinders meer geschikte plaatsen te bieden, is gewerkt aan een boek over vlinders, aan wandelkaarten en aan begeleidende producten zoals thema-excursies, presentaties en een lespakket. 

Het volledige lespakket is hier te downloaden.

De volgende vlinderwandelingen zijn te downloaden:

Wandelkaart De Mortelen

Wandelkaart Dommelbeemd

Wandelkaart De Geelders

Wandelkaart Kampina

Wandelkaart Prekers

Wandelkaart Smaldonk

Wandelkaart Wijboschbroek

Ook is er een poster ontwikkeld met daarop een overzicht van alle dagvlinders in Het Groene Woud.

Contactgegevens

Natuur- en Milieucentrum Schijndel
P/a. Eekelhof 43
5482 WH Schijndel

E: info@nmcschijndel.nl
W: www.nmcschijndel.nl

Betrokken partijen

Natuur- en Milieucentrum Schijndel

Provincie Noord-Brabant

Gemeente Schijndel

Prins Bernhard Cultuurfonds

Staatsbosbeheer

Brabants Landschap

Natuurmonumenten

De Vlinderstichting

Stichting Streekrekening Het Groene Woud

Fotoalbum

... in Het Groene Woud