Voedselcollectief Eindhoven - Buurt kent BoerProjecteigenaar: Bart Kraaijvanger

Projectbeschrijving

Het voedselcollectief is een burgerinitiatief waarbij consumenten hun eigen lokale voedselsysteem organiseren. Ze kopen (verse) producten rechtstreeks bij boeren uit de eigen regio. De deelnemers van de voco bepalen iedere week zelf welke versproducten ze bestellen, en verdelen deze samen op hun voco-groep. Met dit initiatief willen we gezonde producten bereikbaar maken voor een groot publiek. De boeren die meedoen krijgen een eerlijke prijs voor hun met liefde geteelde producten. Het gaat om eerlijke en pure producten, waarbij de sociale factor – een verbinding creëren tussen de boeren in de streek en de burgers in de stad, een belangrijke rol speelt.

Binnen het Voedselcollectief organiseren stedelingen zelf hun voedsel uit de streek, door rechtstreeks met de ‘kleine makers’ uit het Groene Woud samen te werken. Zij halen hier hun producten en komen zo direct met de producenten van hun eten in contact. Het verdelen van de producten gebeurt op wijkpunten bij de deelnemers zelf, zogenaamde voco-groepen.

Ons project stimuleert de biodiversiteit in de streek doordat er alleen gewerkt wordt met kleinschalige boeren en verwerkers die een pure, duurzame teelt- en productiewijze nastreven. Daarnaast draagt het project erg bij aan de sociale verbinding in de samenleving: een voorwaarde om deel te nemen is namelijk dat je vrijwillig meehelpt binnen het collectief. Dit kan zijn binnen de operatie (de producten verdelen op jouw voco-groep of zelf coördinator/verdeelpunt van een voco-groep zijn), op communicatief gebied (contacten onderhouden met de kleine makers, coördinatie deelnemers) of op educatief gebied (organiseren uitstapjes naar boeren, meehelpen bij groenteteelt, streekmaaltijden etc.; allemaal in het teken van voorlichting over de streek en haar producten). Daarnaast is het Voedselcollectief een echte community, open voor iedereen. We werken hierin ook samen met een drietal zorginstanties uit Eindhoven, waarbij we een dagbesteding voor hun cliënten (met een achterstand op de arbeidsmarkt) inruimen binnen ons project. Hiermee dragen we bij aan de leefbaarheid en diversiteit van het Groene Woud.

Kort samengevat kenmerkt het project zich als ‘buur kent boer’. Wij willen stimuleren dat mensen uit de stad hun voeding uit het eigen achterland, ons Groene Woud halen en hiermee weer het contact – dat nu ver vervaagd is – tussen de stedelingen (buren) en de streekproducenten (boeren) herstellen en versterken. Dit gaat dus verder dan alleen de producten van A naar B brengen, het is echt een sociaal systeem waarbij de stedelingen dit zelf organiseren door rechtstreeks in contact te treden met de streekproducenten.

Voedselcollectief Eindhoven draagt op deze manier bij aan een drieledig doel:

Contactgegevens

Stichting Voedselcollectief Eindhoven
T.a.v. Bart Kraaijvanger
Postbus 1451
5602 BL Eindhoven

T: 06 81 68 00 28
E: voedselcollectief@kleingemaakt.nl
W: www.voedselcollectief.nl

Betrokken partijen

Klein Gemaakt en de aangesloten 'kleine makers' van Stichting Voedselcollectief Eindhoven.

... in Het Groene Woud