Wegkapel Boxtelseweg SchijndelProjecteigenaar: Stichting Sint Isodorus

Projectbeschrijving

De heilige Sint Isidorus krijgt een eigen kapel in Het Groene Woud. De Sint. Isidoruskapel komt te liggen aan de Boxtelseweg in Schijndel. Na jaren van voorbereiding zijn de vergunningen binnen en kan de realisatie van de kapel beginnen. Streekfonds Het Groene Woud heeft een financiële bijdrage van €25.000,- gedoneerd om de het project te ondersteunen.

Sint Isidorus leefde omstreeks 1100 en is in het jaar 1622 heilig verklaard. Hij is de patroonheilige van de boeren en wordt tevens gezien als beschermheilige van het platteland. Om deze redenen hebben de initiatiefnemers van de kapel ervoor gekozen om de kapel aan Sint Isidorus op te dragen. De kapel levert een bijdrage aan de belevingswaarde van het platteland en krijgt een recreatieve functie.

Het project wordt gerealiseerd onder begeleiding van Stichting Sint Isidorus. Daarnaast zijn er verschillende vrijwilligersorganisaties, een architect betrokken en wordt er een beroep gedaan op bouwondernemingen en onderwijsinstellingen. Hoewel het beginkapitaal is toegezegd zijn de initiatiefnemers nog op zoek naar aanvullende bijdragen. Dit kan in de vorm van geld, maar ook in bouwmaterialen om de bouw af te kunnen ronden.

Wanneer de kapel gerealiseerd is, wordt deze opengesteld voor alle passanten en bezoekers van Het Groene Woud.

op dinsdag 11 maart 2014 is de bouw officieel gestart door Jetty Eugster, de burgemeester van Schijndel. De burgemeester gaat een tijdscapsule plaatsen in het fundament van de kapel.

Kijk voor meer informatie over de locatie, de bouw en de initiatiefnemers op www.sintisidoruskapel.nl

Planning

Datum aanvang project: 01-09-2013

Contactgegevens

Cor Weijns
Stichting Sint Isidorus
Rossinistraat 25
5481 PG Schijndel

T: 06 57 33 04 78
E: sintisidoruskapel@gmail.com
W: www.sintisidoruskapel.nl

Betrokken partijen

... in Het Groene Woud