WieKent Natuurlijk MoergestelProjecteigenaar: Hennie van Schooten

Projectbeschrijving

Een evenement om door middel van cultuur de samenleving versterken. Het thema voor 2017 is natuur en wel in een dubbele betekenis: alles wat groeit en bloeit én natuur als karakter. Omdat het de twintigste keer was heeft de stichting een extra programma neergezet.

Ook is voor de jubileumeditie een film gemaakt: Natuur(lijk) Moergestel.

Het programma werd laagdrempelig gebracht omdat het evenement zich afspeelde op voor de inwoners vertrouwde locaties. Om daar een paar voorbeelden van te geven: In het Medisch Centrum Moergestel - toch een van de centrale voorzieningen van het dorp - was een expositie van schilderijen. Naast een woonvoorziening voor mensen met een beperking was een zeer goed ontvangen landart-expositie. Bij de kunstwerken, maar ook op een andere locatie droegen dichters hun poëzie voor. In het verzorgingshuis was onder meer muziek die door zijn karakter door een brede groep luisteraars werd gewaardeerd; deze optredens brachten bezoekers die er anders nooit komen, naar het verzorgingshuis. Dit resultaat werd overigens ook geboekt met de andere activiteiten. Omdat de bezoekers van locatie naar locatie moesten, bracht WieKentKunst het dorp letterlijk in beweging. De scouting, de scholen, de seniorenvereniging, de Zonnebloem, iedereen droeg het zijne bij en deed mee.

Voeg hierbij de deelname van plaatselijke culturele verworvenheden als de harmonie die een concert gaf samen met Nol Havens. Een aansprekend voorbeeld leverde een professionele danseres van Marokkaanse origine. Ze ontwikkelde een dans voor kinderen van een Moergestelse basisschool, studeerde die in en bracht deze dans met de enthousiaste kinderen tijdens de opening van WieKentKunst in dorpshuis Den Boogaard. Centraal in deze opvoering stond een gedicht over de natuur in Moergestel van een voormalig stadsdichter van de gemeente Oisterwijk. Op grond van zulke voorstellingen mag je vaststellen dat de cultuur heel erg dicht naar de mensen toe is gebracht.

Podium aan de Reusel

Datzelfde mag gezegd worden van de natuur. Onze organisatie is er trots op dat aan de oever van het riviertje De Reusel een professioneel podium kon worden gebouwd. De toeschouwers zaten op de andere oever. Tussen het podium en het publiek was het stromend water, symbool van de natuur en de krachtige gemeenschap. Een zelden vertoond concept, durven wij te stellen. Meteen was er allerwege de roep om dit concept van een podium aan de Reusel tot een vast gegeven van WieKentKunst te maken. Bij dit podium genoten veel mensen van een professioneel programma op zaterdagavond en zondagmiddag. Op dit podium werd onder meer een nieuw gemaakte film over de relatie tussen mens en natuur in Moergestel vertoond. Deze film was op verzoek van wieKentKunst gemaakt door een professioneel filmmaker uit het dorp. Een schot in de roos was een door WieKentKunst uitgegeven boek over het riviertje De Reusel. Dit door een professioneel schrijver uit Moergestel samengesteld boek laat als een culturele ‘biografie’ van een Brabants riviertje de samenhang zien tussen deze bijzondere ‘inwoner’ en de mens. WieKentKunst produceert jaarlijks een boek naar aanleiding van het thema. Zo is al een kleine Moergestel-bibliotheek gegroeid. Behalve de ‘biografie’ over de Reusel gaf de stichting dit jaar weer een thematisch boek uit en een dichtbundel met door (semi) professionele dichters geschreven poëzie over Moergestel. Een plaatselijke professionele fotograaf liet zich door de gedichten inspireren.

Planning

In het weekeinde van 29 en 30 september en 1 oktober 2017

Contactgegevens

W: http://wiekentkunst.inoisterwijk.nl/

... in Het Groene Woud