Wij zijn op transport - Zichtbaar maken oude kampspoorlijn concentratiekamp VughtProjecteigenaar: Nationaal Monument Kamp Vught

Projectbeschrijving

Het betreft hier specifiek het in het fraaie bos en heide-landschap bij Vught markeren van een niet meer zichtbare historische realiteit, die dit gebied ook tot een ‘schuldig landschap’ maken: het tracé van de vroegere spoorlijn die in de oorlogsjaren is aangelegd als aftakking naar het kamp Vught.

Wij willen op een viertal, goed toegankelijke, locaties een spoordeel plaatsen met daarbij een informatiepaneel. In een volgende fase kunnen deze locaties ook op andere wijze met elkaar verbonden worden.

Het verhaal van concentratiekamp Vught is in meerdere opzichten een verhaal dat bovenlokale uitstraling heeft. Wij voorzien een versterking van de gedenk- en bewustmakingsfunctie van Nationaal Monument Kamp Vught, een nieuwe mogelijkheid om kennis van het oorlogsverleden door te geven én extra mogelijkheden te creëren voor betekenisvolle vrijetijdsbesteding in deze omgeving.

Planning

Datum aanvang project: zodra alle middelen binnen zijn.

Datum mijlpalen/persmomenten: de plaatsing van de spoordelen en info-panelen.

Datum afronding project: nog niet bekend.

Contactgegevens

Jeroen van den Eijnde
Lunettenlaan 600
5263 NT Vught

T: 073-6587061
E: info@nmkampvught.nl
W: http://www.nmkampvught.nl/

Betrokken partijen

In het kader van dit project is een werkgroep ingesteld die bestaat uit Mieke Kolster en Teun Holla (beiden vrijwilliger NM Kamp Vught), Peter van Kaathoven (doet o.a. onderzoek naar het ‘Zerlegebetrieb’), Michel Kuijpers en Jeroen van den Eijnde, directeur NM Kamp Vught.

Samengewerkt wordt met enkele partijen die dankzij hun inbreng van grote betekenis zijn voor het welslagen ervan. Zo heeft het OTC-Genie in Vught geholpen om de spoordelen vanuit Den Bosch naar Vught te transporteren. Tevens hebben zij toegezegd de plaatsing te willen verzorgen. De gemeente Vught heeft een opslagplaats op een van de gemeentewerven beschikbaar gesteld.

... in Het Groene Woud