Zaagdagen (organiseren van -)Projecteigenaar: Stichting Stadshout Den Bosch

Projectbeschrijving

Stichting Stadshout Den Bosch is voor het behoud van bomen, maar wanneer een boom in de regio 's-Hertogenbosch toch gekapt moet worden, willen wij het hout bewaren en energiezuinig laten drogen. Daarna nemen lokale ambachtslieden het hout af om er producten van te maken voor in dezelfde regio. Op de zaagdagen wordt het hout van populieren en wilgen uit Empel tot planken gezaagd met een mobiele zaagmachine en de planken gestapeld door vrijwilligers.

Op 17 juli 2015 worden 5 populieren en 5 wilgen gekapt aan het Wikveld in Empel. Op 10 juli maakt Anja Klimmer nog foto’s van de bomen en meet zij samen met Vincent Geurts de omtrek van de stammen. Boomrooierij van Weert verkoopt de stammen aan ons (ongeveer 26.000 kg) en brengt ze naar ons terrein, Deutersestraat 12, 5223 GV 's-Hertogenbosch. Daar liggen reeds gestapelde planken van eerder gezaagde eikenbomen (uit Rosmalen) en platanen (Boschveld), de stammen van 2 esdoorns (Boschveld), en twee enorme delen van een beuk die in Rosmalen werd gekapt.

Vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober komt de mobiele zaagmachine van het bedrijf LOG-ic uit Brasschaat naar dit terrein. Omwonenden krijgen een informatiebrief. Er wordt aandacht besteed aan de zaagdagen in de Bossche Omroep, op de website van Probos in het kader van de ‘Dag van de Populier’ die ditzelfde weekend plaatsvindt, in het Stadsblad en via Facebook. Belangstellenden zijn van harte welkom om te komen kijken. Het tot planken zagen met de mobiele zaagmachine is een indrukwekkend gebeuren.

Ter voorbereiding moeten alle stammen met een metaaldetector worden gescreend, de schors van de stammen geschild en sommige met een kettingzaag worden bijgewerkt voordat ze in de zaagmachine gaan. Een kleine shovel lenen we van de aannemer die op hetzelfde terrein huurder is.

Met hulp van vrijwilligers worden de stammen voorbereid en de planken met latjes ertussen gestapeld, zodat het hout buiten onder een eenvoudig afdak kan drogen. Lokale ambachtslieden zullen het gedroogde hout later bewerken, ofwel op eigen initiatief ofwel in opdracht van instellingen of bewoners in de regio 's-Hertogenbosch. De toepassing van de voorwerpen en producten is bij voorkeur in de regio 's-Hertogenbosch en in dit geval het liefst in Empel, omdat de bomen daar vandaan komen.

Planning

Datum aanvang project: 9 oktober 2015

Data mijlpalen/persmomenten:

Datum afronding project: 10 oktober 2015

Contactgegevens

Stiching Stadshout Den Bosch
Parallelweg 69
5223 AM 's-Hertogenbosch

T: 06-49756453
E: stadshout.denbosch@telfort.nl
W: www.facebook.com/StadshoutDenBosch

Betrokken partijen

Fotoalbum

... in Het Groene Woud