Zichtbaar en beleefbaar maken van loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog in BerlicumProjecteigenaar: Ruud Hemelaar

Projectbeschrijving

Dit project heeft als doel een stukje van de onbekende historie van Berlicum aan het eind van de Tweede Wereldoorlog weer zichtbaar en beleefbaar te maken. Vrijwel onbekend is dat ruim negentig procent van de boerderijen van Berlicum tijdens de oorlogshandelingen in 1944 is verwoest. Doordat Duitse en Engelse loopgraven gevonden zijn die direct te maken heb­ben met deze periode ontstaat de unieke kans deze periode weer beleef­baar te maken. Door het plaatsen van een bank en een bord met uitleg kan de geschiedenis onder de aandacht worden gebracht van een breed publiek doordat deze ge­plaatst worden langs een wandelroute (wandelknooppunt 10).Na voltooiing van dit project zal geprobeerd worden het gebied waar Engelse troepen zijn tegengehouden verder te onderzoeken. Verder onderzoekt de Marggraff Stichting, als eigenaar van het terrein, of de stuifduinen die in dit gebied liggen weer zichtbaar kunnen worden gemaakt. Hierdoor ontstaat een stuk gelaagde geschiedenis.

Planning

- Datum aanvang project: 01-01-2015

- Datum mijlpalen/persmomenten: 05-05-2015

- Datum afronding project: 05-05-2015

Contactgegevens

Ruud Hemelaar
Torenakker 97
5056 LM Berkel-Enschot

T: 06-12511892
E: Ruud.BCHGroenewoud@gmail.com

Betrokken partijen

Fotoalbum

... in Het Groene Woud