Terugkeer van het edelhert in Het Groene Woud

Tekst: Brabants Landschap

Brabants Landschap en ARK Natuurontwikkeling maken in 2016 een start met de terugkeer van het edelhert in Het Groene Woud. De terugkeer van het edelhert staat gepland voor medio december 2016.
 

Waarom

Edelherten horen oorspronkelijk thuis in de Brabantse natuur en zijn zelfs een onmisbare schakel door hun rol als grote planteneter. Brabants Landschap heeft daarom besloten edelherten terug te brengen in haar eigen gebieden in het hart van Het Groene Woud. Om precies te zijn in de Scheeken tussen Best en Liempde.

Edelherten hebben eeuwenlang in Nederland geleefd. Door jacht en het verdwijnen van hun leefomgeving verdwenen de laatste wilde edelherten. Op de Veluwe keerden edelherten al lang geleden terug en recenter ook in de Oostvaardersplassen en in het Weerterbos. Edelherten zorgen voor meer leven in het landschap met hun specifieke gedrag en graasgewoonten. Ze grazen bij voorkeur in de overgangszones van bos naar open gebied. Met hun graasgedrag vormen ze onnatuurlijk scherpe perceelranden om tot brede overgangszones die rijk zijn aan structuur (mozaïekzomen). Zulke natuurlijke overgangen zijn bijzonder rijk aan planten en dieren. Doordat edelherten graag liggen te rollen in modderbaden die ze maken en met hun gewei langs bomen ‘vegen’, maken ze letterlijk plaats voor tal van andere dier- en plantensoorten.

Hoe

Het Groene Woud is van nature een vruchtbare streek, die zeer geschikt is voor edelherten. Gestart wordt met de terugkeer van twaalf tot vijftien edelherten in een omheind gebied van driehonderd hectare. Deze startgroep is een natuurlijk aantal van een kleine groep edelherten in het wild. Deze groep kan nog langzaam groeien tot een mooie groep edelherten die past in het gebied. In de toekomst wordt in overleg met de streek gekeken hoe we de edelherten meer ruimte kunnen geven in grotere delen van het Groene Woud. Eind 2015 worden de eerste voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van afrastering in het toekomstige edelhertengebied in de Scheeken. De herten zelf zullen waarschijnlijk in het najaar van 2016 arriveren. Vanaf dat moment hebben ook bezoekers de mogelijkheid om de ‘koning van het woud’ te observeren.

Om mogelijk te maken dat edelherten in meer delen van het Groene Woud  hun rol als grote grazer kunnen vervullen, treffen overheden, natuurorganisaties en andere organisaties diverse voorbereidingen. Een van de belangrijkste is de aanleg van een ecoduct over de spoorlijn tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. Deze natuurbrug, die in 2017 door ProRail gebouwd wordt, zorgt dat groot en klein wild veilig kan oversteken. Deze nieuwe natuurbrug krijgt net als de brug over de A2 een breedte van vijftig meter.

Met wie

ARK Natuurontwikkeling is ingeschakeld om de terugkeer van het edelhert in goede banen te leiden. Ze hebben de expertise in huis op het gebied van uitzetten van grote grazers in diverse natuurgebieden. Daarnaast werken we nauw samen met de gemeentes Boxtel, Best en Streekorganisatie Het Groene Woud om ervoor te zorgen dat toerisme, recreatie en natuur samen gaan en elkaar niet verstoren. In gebieden waar edelherten voorkomen profiteert een reeks van toeristisch-recreatieve ondernemingen zoals hotels, bed- and breakfasts, campings en excursiebureau’s direct of indirect van hun aanwezigheid. Herten oefenen grote aantrekkingskracht uit op recreanten, kinderen, fotografen. Daar komt bij dat ze een spectaculair en heel zichtbaar en hoorbaar bronstritueel hebben. Wandelen, fietsen of kamperen in een omgeving waar edelherten leven, is een belevenis voor jong en oud. Het edelhert kan hierdoor in Het Groene Woud uitgroeien tot hét natuursymbool.

Kijken

Het gebied is nog steeds vrij toegankelijk voor recreatie, dus de kans is aanwezig dat je tijdens een wandeling, fietstocht of excursie edelherten zult tegenkomen. 

Vragen

Arjen Simons, projectleider bij Brabants Landschap, asimons@brabantslandschap.nl of Bram Houben, projectcoördinator bij ARK, bram.houben@ark.eu.  

Meer informatie over de terugkeer van het edelhert vind je hier.

... in Het Groene Woud