Een terug- én vooruitblik van onze voorzitter

Publicatiedatum: 16 december 2022

"Afgelopen jaar was boeiend en zinvol voor Stichting Landschap Het Groene Woud. Eerder was 2021 organisatorisch een heel druk jaar waarin we de twee Het Groene Woud-stichtingen hebben gefuseerd, het woord ‘Nationaal’ uit onze naam hebben gewist, met de blijvende partners een nieuw werkprogramma hebben opgesteld en nieuwe bestuursleden hebben geïnstalleerd. Daarna is 2022 het jaar geworden waarin we weer volop aan de slag zijn gegaan, met focus helemaal op natuur, landschap en erfgoed.

Eigen deel-landschap

Het idee van ieder dorp een eigen ‘deel-landschap’ sloeg aan. Er zijn nu veertien dorpen die aan de slag zijn met de ontwikkeling en het beheer van een aantrekkelijk en belangrijk stuk landschap en natuur in hun directe leefomgeving. Goede ideeën zijn er volop en er is ook procesgeld voor beschikbaar, maar de uitvoering loopt nogal eens stroef. Daarom hebben we, met de middelen die Van Gogh Nationaal Park ons ter beschikking stelt, extra menskracht ter ondersteuning ingezet.

Geeldersdag

Een mooi moment was de Geeldersdag in april 2022, die mede gerealiseerd kon worden dankzij de inzet van vele vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Het was een feestelijke dag die liet zien hoe een belangrijk natuurgebied wordt gekoesterd door honderden betrokken mensen.

Landschapsbiografie

Natuurlijk moet ook vermeld worden dat in 2022 de Landschapsbiografie van De Dommel geschreven werd. Een groot team van auteurs heeft een wetenschappelijk standaardwerk samengesteld waarin veel kennis over het gebied mooi wordt weergegeven. Dit werk is noodzakelijk voor Van Gogh Nationaal Park maar zal ook nieuwe ideeën genereren voor ontwikkelingen op lokaal niveau. We waren het al, maar nu weten we nog beter waarom we met recht trots zijn op het unieke landschap. In april 2023 wordt de landschapsbiografie tijdens een symposium gepresenteerd.

LEADER

In de eerste maanden van 2023 zullen we heel druk zijn met het schrijven van ons programma in het kader van de LEADER subsidieregeling 2023-2027 van de EU voor de ontwikkeling van plattelandsgebieden. Als ons programmavoorstel wordt geaccepteerd kunnen we stevig investeren in het landschap en kunnen we laten zien dat in Het Groene Woud door samenwerking en bundeling van krachten de mooiste dingen tot stand komen."

Namens bestuur en organisatie van Stichting Landschap Het Groene Woud,

Hele fijne kerstdagen en een groen en gezond 2023 toegewenst.

 

Jeroen Naaijkens, voorzitter

 

Op verkenning tijdens de Geeldersdag. Foto: Ruud van Nooijen


Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud