Wederopbouw-kippenhok in ere hersteld aan de Maai in Liempde

Publicatiedatum: 17 juli 2023

Aan de Maai, gelegen in het buurtschap Kasteren in Liempde, stond een typisch wederopbouw kippenhok-model dat tijdens de vijftiger jaren van de vorige eeuw gebouwd is door de vader van de huidige eigenaren Kees en Simonia van der Meijden. Het kippenhok was in erg slechte staat en diende gerestaureerd te worden. Deze restauratie is nu met financiële steun van Landschapsfonds Het Groene Woud en met advisering en ondersteuning van Stichting de Brabantse Boerderij gerealiseerd.

Wederopbouw

In de jaren vijftig werden op veel plaatsen in Nationaal Landschap Het Groene Woud gestandaardiseerde, typisch herkenbare kippenhokken op de markt gebracht voor circa honderd kippen. Deze kippenhokken uit de wederopbouwperiode zijn grotendeels verdwenen en vervangen door grote stallen. Samen met andere gebouwde elementen als waterputten en bijgebouwen in de vorm van  bakhuizen en Vlaamse schuren vormen deze kippenhokken de afleesbare landbouwgeschiedenis van het boerenbedrijf in de vorige eeuw. Ze zijn onderdeel van de wederopbouw en de agrarische geschiedenis. Voor de landschapsbiografie van Nationaal Landschap Het Groene Woud is het van belang dat een aantal van deze typische gevormde gebouwtjes in het landschap aanwezig blijven. Dit project heeft er voor gezorgd dat een van de laatste kippenhokken op de rand van het Dommeldal gerestaureerd is.

Op de meeste boerenbedrijven waren kippen aanwezig voor zowel de eieren als de kippenbout. De kippen die gehouden werden, waren hoofdzakelijk oude landrassen die al eeuwen in dit gebied voorkwamen. De aanwezige kippen scharrelden over het boerenerf  en sliepen in de koestal boven op de hanenbalken. Toen na de Tweede wereldoorlog, in de wederopbouwperiode,  de vraag naar eieren steeg en uit het buitenland nieuwe productierassen werden geïntroduceerd, werd met landbouwvoorlichting aan de boeren kenbaar gemaakt dat kippen een goede huisvesting nodig hadden. 

Cultureel agrarisch erfgoed

De landbouwvoorlichting in de wederopbouwperiode leerde boeren dat kippen veel zonlicht en een zindelijke omgeving nodig hadden. Bij droog weer moesten de kippen naar buiten kunnen en bij nat weer was een overdekte scharrelruimte van groot belang. Bedrijven, waaronder ook het nu nog bestaande bedrijf Vermeulen uit Mill, brachten tijdens de wederopbouw gestandaardiseerde kenmerkende kippenhokken op de markt voor zo’n honderd kippen, waaronder ook het kippenhok aan de Maai. Vooral op de kleinere gemengde bedrijven werden veel van deze houten hokken geplaatst. Deze kenmerkende kippenhokken maken deel uit van ons culturele agrarische erfgoed.

De eigenaren hebben contact opgenomen met Joop Steenbakkers van Stichting de Brabantse Boerderij en gezamenlijk is er een plan voor de restauratie gemaakt. Deze is inmiddels gerealiseerd.

Share this article

 

Overige berichten

... in Het Groene Woud