Bestuur

Het bestuur van Landschapsfonds Het Groene Woud bestaat uit de volgende leden:

Ger van den Oetelaar (voorzitter)

Jan Baan (secretaris)

Geert-Jan van Schijndel (penningmeester)

<foto volgt>

Michel van Rooy

Els Aarts

... in Het Groene Woud