Bijdrage aanvragen

Projecten binnen Het Groene Woud die in aanmerking willen komen voor een bijdrage uit Landschapsfonds Het Groene Woud, moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de aanvrager 'vriend van Het Groene Woud' zijn of op een andere wijze bijdragen aan het Landschapsfonds. Ook moet het project bijdragen aan het versterken van de kernkwaliteiten van Het Groene Woud. Het project moet bij voorkeur worden uitgevoerd in één van de gemeenten die partner zijn van Het Groene Woud: Best, Boxtel, Oirschot, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel of Meierijstad.

Klik op voorwaarden Landschapsfonds voor een compleet overzicht van de voorwaarden waaraan een project moet voldoen. 

Het jaarthema voor 2024 is Bos en bomen. Twintig procent van het jaarbudget van het Landschapsfonds is gereserveerd voor aanvragen van projecten binnen dit thema (zie ook voorwaarden Landschapsfonds).

Het aanvraagformulier voor een financiële projectbijdrage vanuit Landschapsfonds Het Groene Woud is HIER te downloaden. 

Aanvraagprocedure en vergaderdata

De totale aanvraagprocedure voor een bijdrage vanuit het Landschapsfonds ziet er als volgt uit:

  • Aanvraag indienen via het aanvraagformulier (inclusief alle bijlagen).
  • Aanvraag toelichten in de projectadviescommissie.
  • Bij een positief besluit door het Landschapsfonds: de toekenningsbrief ondertekenen en retourneren.

Voor 2024 zijn de volgende vergaderdata vastgesteld:

Bestuur HGW

Projectadvies

commissie

Uiterste inleverdatum aanvraag vóór maandag

 6 maart

 21 februari  12 februari

 29 mei

 15 mei  6 mei

 2 oktober

 18 september  9 september

 18 december

 4 december  25 november

 

Stimuleringsregeling projectinitiatieven Het Groene Woud

Met deze stimuleringsregeling projectinitiatieven, ook bekend als de ‘€ 5.000-regeling’, kan een bijdrage worden gevraagd (50 procent van de totale kosten tot maximaal € 5.000) voor het laten maken van een uitvoeringsgereed projectplan. Het geld is dus niet bedoeld voor de uitvoering van het plan, maar om een goed plan te laten maken. Dit plan kan dan gebruikt worden om financiering te krijgen voor de uitvoering ervan. Inhoudelijk moet het projectplan zich richten op maatregelen die natuur, landschap, biodiversiteit of erfgoed behouden of versterken. Er is ruimte voor circa tien projectplannen.

Download HIER het aanvraagformulier en de toelichting behorende bij deze stimuleringsregeling.

Smeeroliepotje Het Groene Woud

Het bestuur van Het Groene Woud wil graag ook kleinschalige initiatieven ondersteunen die bijdragen aan de kernwaarden van Het Groene Woud: behoud en versterking van (draagvlak voor) natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed, gekoppeld aan eigen initiatief/zelfwerkzaamheid/energie-vanuit-de-samenleving. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het tijdsbeslag voor de beoordeling, advisering en besluitvorming met betrekking tot dergelijke initiatieven in verhouding staat tot het gevraagde bedrag. Daarom kunnen zulke kleinschalige initiatieven onder een aantal voorwaarden een beroep doen op het ‘smeeroliepotje’ van Het Groene Woud. Daarmee kan het initiatief op een snelle en efficiënte manier worden ondersteund. HIER vind je de bijhorende voorwaarden en procedure. De aanvraag kan worden ingediend via info@hetgroenewoud.com. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Johan van Cuyck via 06-18303473.

Boekenfonds

Stichting Het Groene Woud beschikt over een eigen boekenfonds, bedoeld voor het medefinancieren van boeken over Het Groene Woud. Meer informatie over het boekenfonds vind je op deze pagina.

 

... in Het Groene Woud