Doel

De doelstelling van Landschapsfonds Het Groene Woud is jaarlijks een bedrag van minimaal € 50.000 uit te keren aan duurzame projecten in Het Groene Woud. Dit bedrag wordt bijeengebracht door bedrijven, organisaties en particulieren in Het Groene Woud ten behoeve van Het Groene Woud.

... in Het Groene Woud