RaboStreekRekening

Per 1 januari 2018 is de Rabo Streekrekening - een samenwerkingsverband tussen de Rabobank en Landschapsfonds Het Groene Woud - opgeheven door de Rabobank. Als organisatie of bedrijf kun je nu bijdragen aan Streekfonds Het Groene Woud door middel van donaties of door vriend van Het Groene Woud te worden. 

Wat was de Rabo Streekrekening?

Tot en met 2017 was de Rabo StreekRekening een belangrijke inkomstenbron voor Landschapsfonds Het Groene Woud. Een organisatie of bedrijf kon een spaarrekening openen bij één van de Rabobanken in Het Groene Woud. De rekeninghouder zette geld op deze rekening en ontving daarvoor een marktconforme rentevergoeding. Daarnaast stelde de Rabobank een extra opslag ter beschikking die rechtstreeks naar het Fonds vloeide. Deze extra opslag bedroeg vijf procent over het totaal van de rentevergoedingen van alle streekrekeningen. Als streekrekeninghouder kon je ook nog beslissen om een deel van je eigen rente te schenken aan het Fonds. Door het openen van een RaboStreekRekening gaf je als organisatie of bedrijf op een eenvoudige manier invulling aan maatschappelijk betrokken ondernemen.

 

... in Het Groene Woud